FAQ – Byta fönster i Uppsala

Behövs bygglov? Gäller ROT-avdraget? Vad kostar det? Här presenteras några av de frågor som kan uppstå när det är dags att byta fönster. Många är generella medan vissa är specifika för just Uppsala.

Måste jag söka bygglov och i så fall var?

I vissa fall behöver bygglovs sökas inför att man ska byta fönster i Uppsala. Detta framförallt inom detaljplanerat område samt om bytet innebär att bostaden ändrar karaktär. Vad som menas med ”ändrad karaktär” är däremot en tolkningsfråga som avgörs handläggarna inom Uppsala Kommun. Det bästa är därmed att alltid fråga i förväg.

Hur lång tid tar ett fönsterbyte?

Att byta fönster tar mellan en och tre dagar. Det beror både på komplexiteten samt på hur många fönster som ska bytas på samma gång. Många företag sätter upp en karta hos kunden som visar arbetsprocessen. Därmed kan de följa med steg för steg och se hur nära det är till att allt är klart.

Hur hittar jag ett seriöst företag i Uppsala?

Det viktigaste är att kontrollera att företaget har F-skatt samt goda referenser. Uppsala, med omnejd, har haft problem med oseriösa hantverkare (främst inom takläggning) och som kund ska man aldrig teckna avtal med ”dörrknackande” företag.

 • Kontrollera hur länge företaget funnits via Allabolag.se
 • Se efter referenser på hemsidan, social media, Google osv.
 • Hör med vänner om de kan ge referenser

Vad gäller för ROT och fönsterbyte?

ROT-avdraget får användas vid ny- och ombyggnationer. Att byta fönster hamnar inom denna kategori vilket innebär att 30 % av arbetskostnaden kommer dras av via ROT-avdraget. Däremot betalas alltid fullt pris för det material som används. Som kund kan det därmed vara smart att först kontrollera hur stor summa som finns kvar inom ROT-avdraget innan en order läggs. Enkelt gjort genom att logga in med Bank-ID på Skatteverkets webbplats.

Kan ett rekommenderat företag i Uppsala även byta fönster i Stockholm?

Både ja och nej. Det beror främst på hur stort projektet är. Det är inte ekonomiskt försvarbart för ett företag att åka från Uppsala till Stockholm för att enbart byta ett enda fönster. Är det däremot ett stort projekt som tar ett flertal dagar kan de eventuellt vara intresserade. Ett företag i Uppsala anger exempelvis på sin webbplats att de kan byta fönster i Västerås, Stockholm och Uppsala.

Tips och råd då du ska anlita en elektriker

Att anlita en elektriker kan vara en svår process som tar både tid, energi och tålamod. Utbudet av elektriker är relativt stort, men i förhållande till den efterfrågan och behov som finns bland alla hushåll och företag blir utbudet istället rätt minimalt. Trots att det hela tiden dyker upp nya elfirmor och elföretag verkar det vara svårt att få balans på utbudet och efterfrågan, vilket i sig gör att det både kan vara svårt och ta lång tid att hitta rätt elektriker för just dig och det du behöver hjälp med. För att underlätta ditt arbete om att hitta rätt elektriker i Söderhamn, eller motsvarande kommun, har vi tagit fram våra bästa tips och råd för de gångerna du vill anlita en elektriker!

Våra bästa tips för att anlita en elektriker

När det kommer till att anlita en elektriker kan man i vissa fall få nöja sig med att ta hjälp av en elektriker som sträcker sig en bit utanför sin hemort eller sin kommun, detta just med tanke på att utbudet inte alltid är så stort eller tillgängligt som man kan önska. Men, det betyder inte att det inte finns hjälpa att få! Däremot finns det en del saker som man kan tänka på innan och efter man anlitar en elektriker i Söderhamn eller i din kommun som gäller för just dig. sen finns det också vissa saker du kan göra för att underlätta arbetet för elektrikern, som i sin tur gör att det går snabbare och kanske till och med kostar mindre. Vi listar våra bästa tips här:

 • Sök referenser och efterfråga flera offerter
  En sak som kan vara bra att göra innan du anlitar en elektriker är att efterfråga offerter och exakta totalkostnader från flera olika elfirmor, för att få en större bild av vad som finns att erbjuda, vilken modell som passar dig bäst, och också vad du har att förvänta. Se också till att söka efter användbara referenser om de olika firmorna, samt att de har behörighet för arbetet.
 • Be elektrikern undersöka slutresultatet
  Efter att elektrikern gjort sitt och hjälpt dig med det arbete du var intresserad av kan det vara smart att be elektrikern kolla igenom arbetet och kontrollera att alla krav uppfylls av utförandet. Du har rätt att begära detta, samt dokumentation på det hela som bevis i framtida skeden. Detta verkar likt en garanti/ försäkring och är viktigt.
 • Var alltid ute i god tid!
  I och med att utbudet av elektriker ofta är rätt begränsat, där många av de befintliga elektrikerna också kan vara uppbokade flera veckor framöver, är det extra viktigt att du är ute i god tid när det gäller elinstallationer och reparationer. Du vill inte riskera att bygget stannar upp eller att du måste gå runt med trasiga uttag eller felgjorda installationer en längre period.
 • Förbered huset och begär elbesiktning
  För att underlätta för elektrikern och även öka chanserna om att elarbetet går så snabbt och smidigt som det bara går kan det vara en god idé att förbereda din bostad inför arbetet. Rensa vid eluttag, ta bort saker som kan vara ett hinder eller en störning, och se till att alla ledningar/ kablar som ska kontrolleras är väl synliga. Passa också på att be elektrikern om att göra en elbesiktning, där de alltså ser över den befintliga elanläggningen samtidigt som de gör överenskomna elinstallationer och möjliga reparationer.

 

Avfukta din krypgrund

Krypgrunder har sina fördelar – och nackdelar. Den största nackdelen bör vara de fuktskador som kan uppkomma. Byggs inte krypgrunden perfekt kan det bli dålig ventilation och fukten stannar kvar vilket resulterar i mögel och skador. Ett företag på västkusten, Amagozon från Stenungsund, har artikeln ”Avfuktning Krypgrund” på sin webbplats och där nämns följande:

Att avfukta en krypgrund

När dålig lukt, mögelsporer eller andra indikationer på problem uppstår bör man agera direkt. Detta för att hålla nere skadorna och minska insatsen som behöver genomföras. Första steget är att definiera problemet och sedan åtgärda detta och avfukta grunden. Arbetet kan gå till på följande sätt: Ett företag inom branschen inspekterar. Detta för att tydligt kartlägga var problemet är och vilken insats som därmed behöver sättas in. Det är även efter inspektion som offert kan ges på arbetet som krävs. Bland annat kan man jobba med HP-torkning och värmemattor. Vad som är bäst beror helt på problemet.

Konstant avfuktning

I vissa utrymmen kan regelbunden avfuktning behöva ske vilket därmed är en proaktiv åtgärd för att minimera risken för kommande mögelskador. Om en passande avfuktare sätts in i krypgrunden kan alltså den fukt som stannar kvar tas upp av avfuktaren. Här bör man välja en avfuktare som möter de behov som finns. Exempelvis kan det vara något olika funktioner och effekt på de som ska stå på vinden mot de som står i en krypgrund. Även detta kan avgöras av de hantverkare som inspekterar boendet.

Kan man avfukta krypgrund själv?

Ja, som de flesta renoveringar kan man genomföra dem själv – eller anlita hantverkare. Däremot bör man enbart göra en avfuktning på egen hand om man till 100 % är säker på hur detta ska ske. När det kommer till väta och fukt kan små felaktigheter i konstruktionen innebära att problemet återkommer. Ta in offerter och låt flera företag komma till bostaden för att ge deras syn på saken. Kom ihåg att ROT-avdraget kan utnyttjas vilket därmed minskar kostnaden för arbetet med 30 %.

Information:

Texten ovan är en sammanfattning från den artikel som Amagozon publicerat. Företaget är beläget i Stenungsund och arbetar med att sanera rökskador, få bort mögellukt och bland annat avfukta vindar och krypgrunder. Företaget har kunder över hela västkusten och vänder sig alltså inte enbart till kunder i Stenungsund.

Lagerinredning och butiksinredningar

Att skylta varor på ett sätt som lockar kunder och visar på sortiment, är inte någonting man gör i en handvändning. Det är ett område där många experter utvärderat och testat sig fram till den optimala strukturen. Även om man inte behöver överdriva effekten av butiksskyltning, är det någonting som faktiskt visat sig ge effekt. Beroende på vad för lagerinredning och butiksinredningar som önskas, kan man hitta en rad alternativ. Alla med sina fördelar. Genom att välja rätt initialt kan man sedan skala upp eller minska ner det antal varor man har att erbjuda.

Snabb åtkomst

Någonting som är genomgående både för lagerinredning och butiksinredningar är att man snabbt och enkelt skall komma åt de produkter man förvarar. I vissa fall handlar det om ställage där man effektivt skall komma åt större förpackningar. I andra situationer rör det butiksinredning där kunder på ett smidigt sätt skall kunna mäta upp vad de behöver i fråga om plastfilm, kablar, rep eller kedjor. Här finns det ofta en hel del utrymme att förbättra!

Vad man inte alltid tänker på är att såväl verkstäder som lager, butiker och förråd har ungefär samma behov. Man kan därför ha större valfrihet än vad man först upplever. Butiksinredningar som blivit urväxta kan många gånger användas bakom kulisserna för att ha snabb åtkomst när man jobbar med den egna verksamhetens behov.

Skalbar inredning

Om det är viktigt att kunna växa är skalbara inredningar viktigt att titta närmare på. Det finns en rad alternativ som möjliggör för enkel komplettering när behoven ökar. För slangvindor och kabelförvaring kan skalbara stativ ge möjlighet att ha ytterligare bobiner. Dessa är också ganska enkla att hantera när man skall byta ut de produkter man skyltar med för stunden. Som i många andra situationer är det en fråga om behov som identifieras innan köp. Det som kan minimera utrymme och öka funktionen i ett bolag, kan för någon annan vara otympligt och svårt att hantera. I och med att diverse lagerinredning och butiksinredningar som finns är utformade för exakta situationer, kan man ofta hitta någonting som passar för vad man behöver.

Tips vid slyröjning

Slyröjning är ett mycket fysiskt och tungt arbete oavsett om man är van att arbeta i skogen eller inte. Men det finns vägar att gå för att underlätta arbetet. Vägar som även gör att resultatet blir så bra som möjligt. För dig som inte vill göra arbetet på egen hand, finns företag som erbjuder bra slyröjning i Stockholm.

Börja längst bort
Det är enklare att gå genom skog där inte slyröjningen är genomförd. Av den anledningen är det en fördel att påbörja arbetet så långt in i skogen som möjligt. Därifrån kan man arbeta sig utåt. Därmed behöver man så sällan som möjligt passera det område där arbetet är klart.

Gynna huvudträdslaget
Slyröjning sker för att ge träden större möjlighet att växa så mycket som möjligt, vilket är grunden för skogsbruket. Men man bör även se över vilket bestånd som ska premieras. Är det goda förutsättningar och möjlighet finns att välja träslag bör gran prioriteras. Detta eftersom gran ger den högsta produktionen i förhållande till arbetsinsats och tid. Är det däremot svaga marker kan tall prioriteras.

Se över utrustning vid varje tankning
När bensinen är slut bjuds det på en välbehövlig paus. Då kan personen som kör röjsågen få vila ut och samla krafter inför nästa arbetspass. Men passa även på att se över utrustningen. Ett tips är att vid detta tillfälle skärpa röjklingan. Det gör att arbetet kommer att ske säkrare och lättare i längden.

Kontrollera trädantalet
Det är mycket vanligt att allt för många träd lämnas kvar. Enligt vissa beräkningar är det hela 90% av de som röjer sly som väljer att ta bort för lite stammar. Det kan vara lockande att låta många träd stå kvar för att avkastningen ska bli så hög som möjligt. Men det ger istället motsatt effekt. Om det finns för många stammar kvar skapas en klenare dimensionsutveckling och skapar en situation då gallring måste ske tidigare än annars. Vilket i längden skapar en lägre avkastning.

En grundregel är att lämna två meter mellan varje stam. Men detta beror självklart på vilken mark man röjer på. Enligt Norra skogsägarna kan man räkna med 1700-2100 huvudstammar per hektar om det är tall och det är en svag mark. Är det goda marker kan summan vara 2500-2900. Gällande gran är siffran något lägre. På en mark som klassas som svag bör 1600-2000 huvudstammar sparas. Är marken god är siffran 2300-2700.

Spara kantzoner
Kom ihåg att ta naturvårdshänsyn när röjningen genomförs. Man ska exempelvis spara mindre områden i kanterna mot myrar, sjöar och vattendrag. Överlag behöver man inte heller röja bort sälg och rönn. Det är utmärkt föda för älgarna som kommer att sköta ”röjningen” på egen hand.

Fastighetsskötare i Stockholm – Arbete med ansvar

Att vara fastighetsskötare innebär att man är ansvarig för att sköta om fastigheter på ett mer praktiskt sätt. Det är ett stort och viktigt ansvar, som innebär att man på daglig basis ska se till att hålla fastigheten i bra skick. Detta arbete är betydelsefullt, dels för att inte fastigheternas skick ska försämras och dels för att inte människor ska komma till skada, eller drabbas av olägenheter, till följd av misskötsel av fastigheter. Exempel på sådana förhållanden kan till exempel vara att hyresgästen inte kan duscha på grund av stopp i avloppet som hyresgästen själv inte kan avhjälpa och som potentiellt kan leda till fukt- eller vattenskador i fastigheten. Andra exempel är problem med ventilationen, vilket kan göra att matos leds in i intilliggande lägenheter eller andra VVS-relaterade problem som exempelvis att kranvattnet inte är drickbart eller liknande. Det kan dock även vara mindre vardagliga åtgärder som till exempel funktionskontroller av lås och larm samt tillsyner av olika utrymmen till de lite större insatserna, som då också kan kräva kontakt med andra aktörer.

Fastighetsskötarens ansvar och uppdrag

Varje bostadsrättsförening, hyresvärd eller organisation väljer själva vad som ska ingå i fastighetsskötarens uppdrag och ansvar. I rollen som fastighetsskötare kan man få arbeta med olika saker som utföra reparationer och felavhjälpande underhållsåtgärder, åtgärda de felanmälningar som kommit från hyresgästerna, arbeta med planerat underhåll och förebyggande åtgärder samt yttre skötsel och skötsel av fastighetens allmänna utrymmen. Fastigheten ska även hålla år efter år och kunna stå emot vädrets makter som exempelvis vind, kyla, snö och is, och även kunna fortsätta se bra ut på insidan. Om inte fastigheten hålls i ett gott skick på både in- och utsidan så innebär det i förlängningen att hyresvärden inte kommer att kunna hyra ut sina fastigheter, vilket resulterat i att denne går miste om hyresintäkter.

Om flera fastighetsskötare ansvarar för samma fastigheter kan de ha ansvar för olika områden av skötseln. Om man är intresserad av att arbeta som fastighetsskötare bör man vara praktiskt lagd och ha kompetens inom de reparationer och typer av underhåll som förekommer inom fastigheter. Att vara social och serviceinriktad samt inneha körkort för minst personbil, är också kvalifikationer som en fastighetsskötare bör ha.

Som fastighetsskötare är man ansiktet utåt för den fastighetsförvaltare man arbetar för och dina kunder litar helt på dig för säkerhet i många avseenden. Välj därför din arbetsgivare med omsorg och företag som du vet levererar hög standard av tjänster. EMJ Service med sin långa erfarenhet av fastighetsdrift vet vad som krävs för att fastighetsskötare ska kunna utföra ett så bra arbete som möjligt.

Fastighetsförvaltaren håller ditt närområde snyggt & prydligt

Det är måndagsmorgon, dagen efter en helg med fint väder och varma temperaturer. En av de anställda på fastighetsförvaltningen som har hand om ett stort hyreshus mitt i centrum i en mellanstor stad någonstans i världen, kommer till jobbet med ängslig blick. Han vet att helgens meterologiska förutsättningar bidrog till att hyresgästerna och deras vänner troligtvis har festat till det på husets gräsmattor och utomhusområden. Festat till det rejält.

Och till fastighetsförvaltningens ansvarsområden hör ju såklart att hålla rent och fint och ordentligt på både insida och utsida. Allt i huset måste fungera och när hyresgästerna klagar på att hissen är trasig, att ytterdörren gnisslar eller att det luktar sopor i trapphuset, då är det fastighetsförvaltningens ansvar att fixa. Fixa, fixa, fixa! Hyr man in en pålitlig fastighetsskötare så slipper man tänka på detaljerna utan kan fokusera på de breda detaljerna.

Skräpigt och fullt med pant

Efter den där helgen med sol och blå himmel så finns det en överhängande risk att det ligger mycket rester kvar från festande soldyrkare. Vi snackar pantburkar och glasflaskor och fimpar och tomma pizzakartonger, som blandas med lite mer otippat skräp. Bland det sistnämnda kan man hitta tv-apparater som kastats ut från balkonger, klädesplagg som kastats av i eufori under alkoholens rus – och kanske till och med mobiltelefoner som ramlat ur fickor och väskor.

Återigen får vaktmästare och renhållningspersonal från fastighetsförvaltningen dra fram med papperskorgar, spikpinnar och containrar där skräpet kan dumpas.

Graffitti”konst”

Meningarna går isär om graffitti och det är väl ingen som kan bestämma om det verkligen är konst eller bara vandalisering. Men faktum är att om någon olovandes har sprayat grafiska mönster, tags och bilder på en av hyreshusets väggar, så är det inte okej.

Det är särskilt ungdomar som gillar att utrycka sig artistiskt på de mest olämpliga ställena. Oftast gör de sina bilder och motiv när mörkret fallit, men också tidigt på morgonen när det finns dagsljus, men de flesta hyresgäster och potentiella tjallare fortfarande sover.

Lyckas de med sitt kladdande så täcks ofta många kvadratmeter av färg. Då måste arbetare från fastighetsförvaltningen rycka ut och försöka få ordning på den färgglada dekorationen som uppstått. Om de inte lyckas få bukt med sprayburkarnas utspillda färg, så behöver de ringa in några proffs som kan det där med graffittisanering.

Den mest inbjudande delen av fastigheten

Ett snyggt trapphus är både inbjudande och praktiskt. Det fungerar som ett första intryck för fastigheten, vilket är särskilt viktigt för kontor där man är beroende av att göra ett bra intryck på potentiella klienter eller kunder. Men det är också enormt viktigt för bostadsfastigheter under visningar för att se till att byggnaden är attraktiv och håller, eller till och med ökar i värde. Det måste vara rent och snyggt, och väl planerat, så att det fungerar väl både för daglig användning och för eventuella situationer där byggnaden måste utrymmas.

Vad gäller för ett trapphus?

Ett trapphus är dock inte bara en ingång och ett inbjudande utrymme för kunder och boende, det är också en viktig del av en fastighet eftersom det också fungerar som en väg för att utrymma byggnad, och för brandförsvar att ta sig in när det behövs. Därför finns det vissa regler som ska följas.

Trapphuset måste hållas fritt från prylar och stök, vilket betyder att det inte ska fungera som förvaring för till exempel cyklar eller barnvagnar. Trapphuset ska också hållas fritt från potentiella brandfaror, som flyttlådor, gamla tidningar och liknande. Det bör finnas en utrymningsplan som underlättar om en brand eller någon annan akut situation skulle inträffa. Detta behöver dock inte betyda att trapphuset inte kan se snyggt ut, det kan fortfarande inredas så att det ser snyggt ut samtidigt som det är praktiskt och funktionellt.

Du kan hitta mer information på flera olika ställen

Om du behöver mer information om vad som gäller för ett trapphus, oavsett om du hyr eller bor i en egen fastighet, finns det flera olika ställen du kan vända dig till för att hitta vad du behöver. Nätet har mycket relevant information, och det är lätt att hitta med en snabb sökning så att du slipper undra om du gör rätt eller inte. Du kan också vända dig till en förvaltare så att du kan delegera ansvaret till någon som har expertis och erfarenhet inom området, så att allt garanterat fungerar så smidigt som möjligt utan att du behöver anstränga dig särskilt mycket.

Bäste fastighetsförvaltare för jobbet

Att förvalta en fastighet och att hålla koll på allting som skall göras är lite av en utmaning även för den som köpt in fastighetssystem och utbildat sig i alla delar av arbetet. Äger man ett flertal fastigheter står man inför än större utmaningar, för att inte tala om situationen för den som har fastigheter i olika länder.

Det finns dock många sätt att hantera det hela på ett smidigt och effektivt sätt. Att använda sig av rätt fastighetssystem och att kunna samköra alla arkiv och register, är någonting som i mångt och mycket skulle kunna ses som en grundförutsättning för att man skall lyckas med det man föresatt sig. Om man därtill kan anlita personal som tar hand om de administrativa delarna har man lyckats bra med att få det hela att fungera utan allt för mycket belastning på en enda person.

Vissa företag erbjuder tjänster som handlar om just fastighetsförvaltning. Äger man endast ett eller kanske två olika hus, är det ofta lika bra att ta hand om det hela på egen hand eller att anställa en kontorist som bemästrar problemen. Skulle det dock röra sig om större bestånd kan det vara värt kostnaden att ta in proffs som administrerar och driver allt som rör fastigheterna och hyreskontrakten. Att välja en fastighetsskötare med lång erfarenhet och stort kunnande får man när man väljer EMJ Service.

Avtal med utomstående leverantörer

Oavsett var man har sina fastigheter och vad för villkor man ställt upp, finns det åtaganden man inte kan komma ifrån. Detta innebär att man kan vara tvungen att stå för trappstädning och renhållning i allmänna utrymmen. Därtill skall man också hjälpa till och ta hand om problem som kan uppstå i lägenheterna man hyr ut. Genom avtal med bra reparatörer och städfirmor kan man få det hela att rulla automatiskt och utan att man behöver administrera varje detalj. Detta minskar arbetsbördan avsevärt och underlättar för alla inblandade.

Se till att din fastighetsförvaltning utförs rätt

Som fastighetsägare är fastighetsförvaltning något man aldrig kommer ifrån. Oavsett vilken typ av fastighet man äger så krävs det en viss skötsel och ett visst underhåll av såväl byggnader som resten av fastigheten. Har man bara en fastighet så kanske man sköter det mesta av fastighetsförvaltningen själv, men har man lite fler fastigheter brukar det löna sig att anlita en fastighetsförvaltare. Riktigt stora fastighetsägare brukar ofta hålla sig med en egen fastighetsförvaltningsavdelning. En fastighetsförvaltare är således ett företag som jobbar med just fastighetsförvaltning åt en eller flera fastighetsägare.

Anlita en fastighetsförvaltare

Att anlita en fastighetsförvaltare innebär många fördelar. Visst innebär det en kostnad att anlita en fastighetsförvaltare, men fördelen är att man då slipper lägga ner tid på fastighetens skötsel och underhåll, och istället lägga den tiden på annat, till exempel den ekonomiska förvaltningen av fastigheterna. Men det är inte bara tidssparande att anlita en extern fastighetsförvaltare. Det finns nämligen en annan fördel också. Det är nämligen så att de företag som tillhandahåller fastighetsförvaltningstjänster har den kompetens som krävs, ett exempel är EMJ Service som har de resurser som behövs och de håller sig dessutom uppdaterade på nyheter och lagförändringar inom fastighetsbranschen. De har helt enkelt den erfarenhet, den kunskap, den personal och de resurser som krävs för att kunna underhålla och sköta fastigheter på ett bra sätt.

Välja fastighetsförvaltare

Som ni ser så finns det många fördelar med att outsourca fastighetsförvaltningen och anlita en extern fastighetsförvaltare som utför det som krävs för att underhålla och sköta om fastigheterna. Men hur väljer man då rätt fastighetsförvaltare? Det viktigaste är kanske att börja med att fundera på vilka tjänster man behöver köpa in och vad man vill att fastighetsförvaltaren ska utföra för sysslor. Därefter kan man börja kolla runt bland fastighetsförvaltare och se vilka som finns att välja bland i den region där man har sina fastigheter. Det är alltid smart att välja fastighetsförvaltare som har nischat in sig på den typ av fastigheter man själv har, liksom att kolla med vänner, kollegor, eller i branschforum för att på tips på vilka de har anlitat för sin fastighetsförvaltning.