Bygglovsritningar – det här gäller

Dags att bygga altan? Eller planerar du till och med för nybyggnation? Bygglov krävs för många olika renoverings- och byggnadsåtgärder. I regel handlar det om tillbyggnader eller renoveringar som på något sätt förändrar utseendet av fasaden och tillhörande hus. Även vissa plank och staket kan kräva bygglov. Men vad behöver du ta med dig till kommunen när du ansöker om bygglov? Bygglovs-ritningar är obligatoriska att uppvisa i samband med förfrågan om bygglov. Dessa ska alltid vara fackmannamässigt utförda. Information finns hos bygglovs-ritningar.se.

Förutom att bygglovs-ritningar ska visa byggnadens utformning på ett tydligt sätt ska de även visa utseende samt placering. Det kan handla om:

 • Planritningar
 • Fasadritningar
 • Sektionsritningar
 • Situationsplan

Ett tips när du ska ansöka om bygglov är att ta hjälp av ett företag som utför just bygglovs-ritningar. Du behöver då endast visa upp några enkla skisser samt beskriva vad projektet handlar om. Ett företag som arbetar med bygglovs-ritningar består vanligtvis av såväl arkitekter som byggnadsingenjörer. De analyserar i sin tur dina förutsättningar och tar fram en plan för vad som gäller i just ditt fall. Det är en smart investering att ta hjälp från början så att du slipper riskera avslag för bygglov samt att betala kostnaden flera gånger om. Vad ett bygglov kostar beror helt och hållet på vilken typ av projekt det rör sig om.

Vilka typer av bygglovs-ritningar behöver jag uppvisa?

Det krävs i regel fyra typer av bygglovsritningar som du ska uppvisa för kommunen. Dessa är situationsplan ritad på en nybyggnadskarta i skalan 1:400 eller 1:500, planritningar i skala 1:100, fasadritningar i skala 1:100 samt sektionsritning i skala 1:100. I situationsplan ritad på nybyggnadskartan ingår såväl nya som befintliga byggnader, avstånd till tomtgränser samt mått som gör att man kan fastställa vart husets placering ska finnas.

Planritningar ska redovisas i millimetrar och byggnadsarean måste vara enkel att beräkna. I planritningen ska det även finnas med ett förslag på möblering. På fasadritningarna ska saker som materialval, kulör samt befintliga samt nya marklinjer (och förhållandet mellan dessa) finnas med. Här anges även väderstreck.

För dig som vill slippa ta itu med alla de olika bygglovs-ritningarna på egen hand, finns många bra företag som hjälper dig göra rätt från början.

Vad innebär ett stambyte?

I alla fastigheter finns så kallade stammar – dom rör och ledningar som går till och från vatten och avlopp. Då och då behöver man genomföra ett stambyte i sitt badrum för att inte riskera omfattande skador längre fram. Men vad innebär egentligen ett stambyte och hur går det till? Läs mer här.

Därför behövs stambyte – även i badrum

Precis som många andra delar av en fastighet så slits även stammarna. Det är inte svårt att förstå att skicket försämras med åren och skulle rören och ledningarna bli så dåliga att dom går sönder kan det ställa till med omfattande vattenskador. Stambyte i badrum är ett nödvändigt ont och det behöver göras i alla fastigheter – förutsatt att det finns rinnande vatten och /eller avlopp.

Hur ofta behöver man byta ut stammarna?

Hur ofta man behöver genomföra ett stambyte varierar och till stor del beror det på vilket material rören är gjorda av. Dom finns i både plast, cement, järn och koppar och olika material har olika livslängd. Ett modernt system har en hållbarhet på uppåt 60 år men bor man i en äldre fastighet kan man räkna med att ett byte behöver genomföras efter 30–50 år.

Så går en stamrenovering till

Ett stambyte är ett ganska omfattande arbete, eftersom tätskiktet måste rivas upp för att man ska kunna komma åt dom rör och ledningar som ska bytas. Rivningen kan man göra på egen hand om man vill men eftersom hela rörsystemet behöver bytas ut måste man anlita en auktoriserad hantverkare, då arbetet måste vara fackmannamässigt gjort för att bli godkänt.

Stambyte i badrum tar lång tid, alltifrån ett par veckor upp till månader. Rivningen är som sagt första steget och därefter kommer alla rör och ledningar att bytas ut. Efter ett stambyte i ett badrum måste en korrekt badrumsrenovering göras eftersom man brutit tätskikten.

Bor man i bostads- eller hyresrätt är det föreningen eller hyresvärden som ansvarar för att stambyten genomförs i tid. Äger man en villa ansvarar man givetvis för att hålla koll själv och vet man med sig att det var längesen det gjordes sist så kanske det börjar bli dags. Ett stambyte i en villa är dock betydligt enklare vilket kan vara skönt att veta. Stambyten genomförs kort och gött för att:

 • Minska risken för vattenskador
 • Få ett bättre vattenflöde

GUIDE: Montering av solceller i Timrå

Funderar du på att montera solceller på taket? Via Timrå kommuns hemsida finns en hel del nyttig information. Dessutom kan inspiration och hjälp hittas hos återförsäljare av solceller.

På kommunens hemsida anges att intresset för solceller i Timrå ökar kraftigt inom området. Orsakerna anges främst vara att tekniken är billig att det är en ekonomiskt försvarbar investering samtidigt som flera statliga stöd gör att priset blir lägre. Men innan de köps in och monteras bör planering ske.

Solkartan visar sol som ditt tak får

E-tjänsten ”Solkartan” hittas enklast via länk i artikeln ”Nyfiken på solceller?”. En interaktiv karta som visar vilken mängd sol som når ditt tak. Att ha tillräckligt med soltimmar är grunden för att för att nå ekonomisk hållbarhet i installationen. Denna karta kan användas av alla som bor i Västernorrland och är alltså inte något unikt för enbart Timrå. Målet med kartan är att främja användandet av solceller hos både privatpersoner och företag. Med kartan går det att se antal soltimmar och därmed beräkna hur mycket el som kan produceras samt kostnadsbesparing.

 • Kontrollera soltimmar
 • Beräkna förtjänst
 • Beräkna återbetalningstiden på anläggningen

Frågor om solkarta alternativt solceller

Vid allmänna frågor kring Solkartan eller solceller kan Energi- och klimatrådgivare kontaktas. En person som finns inom Timrå kommun. Att kontakta rådgivaren är gratis och en hjälp på vägen för att välja rätt solceller – eller för att få svar på andra frågor inom ämnet.

Offert på solceller i Timrå

Efter att ha kontrollerat soltimmar och räknat på kostnadsbesparingen kan flera företag i Timrå kontaktas för offert. Att be om offert handlar inte enbart om att få ett kostnadsförslag utan även om att få råd på vägen. För att företagen ska kunna göra en ordentlig offert behöver de se projektet på plats och kan då även komma med förslag om anläggning och montering. Kontrollera alltid företagen via Råd & Röns Svarta Lista, att de har F-skatt samt om de har goda referenser. På detta sätt undviks de företag med dåligt rykte. Generellt är det en trygghet att anlita företag som funnits länge inom branschen och är anslutna till någon branschorganisation.

Statliga bidrag

Det finns investeringsstöd att få för installation av solceller. Dessutom kan ROT-avdraget användas för att subventionera arbetskostnaden. De företag som säljer och installerar solceller är väl insatta i vad som krävs i dessa ansökningar och kan generellt hjälpa till hela vägen.

FAQ – Byta fönster i Uppsala

Behövs bygglov? Gäller ROT-avdraget? Vad kostar det? Här presenteras några av de frågor som kan uppstå när det är dags att byta fönster. Många är generella medan vissa är specifika för just Uppsala.

Måste jag söka bygglov och i så fall var?

I vissa fall behöver bygglovs sökas inför att man ska byta fönster i Uppsala. Detta framförallt inom detaljplanerat område samt om bytet innebär att bostaden ändrar karaktär. Vad som menas med ”ändrad karaktär” är däremot en tolkningsfråga som avgörs handläggarna inom Uppsala Kommun. Det bästa är därmed att alltid fråga i förväg.

Hur lång tid tar ett fönsterbyte?

Att byta fönster tar mellan en och tre dagar. Det beror både på komplexiteten samt på hur många fönster som ska bytas på samma gång. Många företag sätter upp en karta hos kunden som visar arbetsprocessen. Därmed kan de följa med steg för steg och se hur nära det är till att allt är klart.

Hur hittar jag ett seriöst företag i Uppsala?

Det viktigaste är att kontrollera att företaget har F-skatt samt goda referenser. Uppsala, med omnejd, har haft problem med oseriösa hantverkare (främst inom takläggning) och som kund ska man aldrig teckna avtal med ”dörrknackande” företag.

 • Kontrollera hur länge företaget funnits via Allabolag.se
 • Se efter referenser på hemsidan, social media, Google osv.
 • Hör med vänner om de kan ge referenser

Vad gäller för ROT och fönsterbyte?

ROT-avdraget får användas vid ny- och ombyggnationer. Att byta fönster hamnar inom denna kategori vilket innebär att 30 % av arbetskostnaden kommer dras av via ROT-avdraget. Däremot betalas alltid fullt pris för det material som används. Som kund kan det därmed vara smart att först kontrollera hur stor summa som finns kvar inom ROT-avdraget innan en order läggs. Enkelt gjort genom att logga in med Bank-ID på Skatteverkets webbplats.

Kan ett rekommenderat företag i Uppsala även byta fönster i Stockholm?

Både ja och nej. Det beror främst på hur stort projektet är. Det är inte ekonomiskt försvarbart för ett företag att åka från Uppsala till Stockholm för att enbart byta ett enda fönster. Är det däremot ett stort projekt som tar ett flertal dagar kan de eventuellt vara intresserade. Ett företag i Uppsala anger exempelvis på sin webbplats att de kan byta fönster i Västerås, Stockholm och Uppsala.

Trädfällning i Västerås inom detaljplanerat område

Om du har ett träd på dina ägor – får du då alltid fälla det? Det beror på… Innan du påbörjar projektet med trädfällning är det viktigt att kontrollera med Västerås kommun om det behövs tillstånd.

Marklov – Vid vissa förändringar

Marklov är motsvarigheten för bygglov – men när ändringar ska ske på den mark som ägs. Enligt Västerås Stads webbplats behöver ansökan om marklov skickas in om marknivån kommer att höjas/sänkas med minst 0,5 meter. Det kan eventuellt även krävas vid omfattande trädfällning eller vid plantering av skog.

Detaljplanerat område i Västerås eller inte

Den största skillnaden är om träden ska fällas inom detaljplanerat område eller inte. Inom detaljplanerat område är det fler regler som reglerar vad som får byggas och rivas. Men även utanför detaljplanerat område kan krav på marklov uppstå. Detta om fällning av träd förväntas ske inom ett område som är avsett för olika slags bebyggelse.

Trädfällning i Västerås – vad gäller?

 • Detaljplan och områdesbestämmelser är avgörande
  Det är reglerna i detaljplanen samt områdesbestämmelserna som avgör om marklov behöver sökas vid trädfällning i Västerås. Om det i dessa framgår att ansökan måste ske behöver detta alltså ske innan trädet fälls. Om fällning sker utan att det finns godkänt marklov kan böter utfärdas.
 • Strandskydd
  Även strandskyddet kan påverka om trädet får fällas eller inte. Enklaste sättet att se om området är inom strandskyddat område eller inte är att kontakta en Bygglots hos Västerås Stad.

Så kontrollerar du och ansöker om marklov

 • Kontakta Västerås Stad – en Bygglots
  Börja alltid med att kontakta en Bygglots. Dessa kan svara på allmänna frågor kring det område där du vill genomföra trädfällning. De kan kontrollera vilka tillstånd som krävs.
 • Skicka in ansökan
  Ansökan sker enklast direkt via webbplatsen. Logga in med E-legitimation och genomför en digital ansökan. Det är även möjligt att ladda ner en blankett som därefter fylls i och skickas in via posten. En fördel med den digitala ansökan är att det tydligt framgår att all viktig information är bifogad.
 • Vänta in besked innan arbete påbörjas
  Oavsett om det är bygglov eller marklov är det viktigt att vänta in svar från kommunen innan arbetet genomförs. Det är alltså omöjligt att söka om marklov i efterhand – på träd som redan är fällda. I detta fall kan extra avgifter behöva betalas.

Fördelar med träfönster

På en del byggnader gör sig träfönster mycket bättre än på andra. Det är ett gediget hantverk och ger ett speciellt utseende. Trä är vackert och förmedlar en känsla som andra material inte kan mäta sig med, men förutom det finns en rad andra fördelar med att välja just träfönster.

Snyggt och gediget

Trä är inte bara ett naturligt material, utan också ett otroligt vackert sådant. Träfönster ger ett snyggt och gediget utseende och passar kanske allra bäst på äldre byggnader, eller nybyggda byggda i gammal stil. Det är enkelt men ändå lyxigt – ett bra val för den som vill bevara den naturliga känslan istället för att blanda in andra material.

Bra hållbarhet

Träfönster behöver förvisso underhållas, men om man är noggrann med att göra det har fönstren en lång hållbarhet. Det går dessutom att plocka ner gamla träfönster som är i dåligt skick och renovera dom så att dom blir mer eller mindre som nya. Ser man däremot till att bättra på med färg och eventuellt slipa sina fönster emellanåt så behövs nog ingen omfattande renovering – åtminstone inte på ett bra tag.

Miljövänligt

Att trä är ett naturligt material är väl inget som egentligen behöver nämnas, det är ju såklart en självklarhet. Men att det är biologiskt nedbrytbart gör att träfönster är ett av dom mer miljövänliga alternativen, till skillnad från till exempel pvc-, och aluminiumfönster.

Gamla träfönster är dessutom en otroligt populär återbruksprodukt – hur många hemmapyssel har man inte sett som innefattar vackra, slitna gamla fönster? Det är alltifrån tavelramar till växthus – så behöver man byta ut sina träfönster ska man definitivt inte slänga dom. Dom kan komma till användning även i andra syften, vilket är väldigt bra för miljön!

Designa träfönster efter tycke och smak

Det är inga problem att beställa träfönster efter sitt eget tycke och smak – man kan få dom i princip hur man vill. Dels kan man beställa träfönster efter egna mått men det finns också andra tillval att göra för den som verkligen vill att fönstren ska bli ett med huset. Några av tillvalen som kan göras vid en beställning är:

 • Spröjs
 • Kulör
 • Mittposter
 • Ventilationer

Det finns dessutom möjlighet att välja om fönstren ska öppnas inåt eller utåt, vilket kan påverka utseendet men framför allt funktionaliteten.

Fasadrenovering och viktig rådgivning

Aktivi kan byggprocesser och tillhandahåller tjänster inom alla led från upphandling, avtalsutformning och själva byggprocessen. Aktivi erbjuder fasadrenovering, takrenovering och fönsterbyten med diverse tilläggstjänster som renovering av bruksfogar, putsning av fasad, tilläggsisolering, målning och tvättning av fasad samt lösningar och renoveringar vid eventuella problem med balkongplattor och loftgångar. Även relining och stambyte ingår i tjänsteutbudet. Aktivi är en heltäckande byggentreprenör med kompetens inom samtliga områden.

Det kan vara bra att känna till att man som fastighetsägare inte får smycka ut eller förändra fastigheten helt enligt eget önskemål. Bygglov måste utfärdas även för mindre typer av förändringsarbeten och där ingår fasadrenovering. Bygglov för detta utdelas av Stadsbyggnadskontoret.

Några anledningar till att fasaden behöver renoveras kan vara

 • Sprickor, det börjar bli sprickor i fasaden
 • Estetiskt, kanske har kvarteret genomgått förändringar
 • Renovering av övriga delar i fastigheten

Att utföra en fasadrenovering är ingen billig process men det är ingen utgift utan en investering. Den höjer värdet på din fastighet och förlänger livstiden på fastigheten. Som nämnts ovan kan sprickbildning vara en utlösande faktor till varför fasaden behöver renoveras. Dels ur ett estetiskt perspektiv då fasaden ger ett trist och eftersatt intryck, dels ur säkerhetssynpunkt. Det är oerhört viktigt att sprickorna inte blir större och att tunga och stora bitar murbruk och cement riskerar att ramla ner på förbipasserande på gatan under.

Fastighetsägare renoverar byggnadens fasad

En annan anledning kan vara att området i sig har genomgått förändringar och att man som fastighetsägare vill hänga med på tåget och ge den egna fastigheten ett ansiktslyft i samma veva. Aktivi hjälper till och ger råd och förslag för att förbättra fastigheten.

Oavsett som det gäller en större eller mindre renovering av fasaden eller att den behöver tvättas så är Aktivi där och hjälper till i hela skeendet. Då vi erbjuder helhetslösningar inom byggsektorn är en fasadrenovering bra att ta i samband med en renovering av exempelvis taket när byggställningar och annat redan är på plats och på så sätt bespara hyresgästerna flera olika omgångar av renovering och jobb, lika bra då att ta allt på samma gång. Aktivi är en heltäckande byggentreprenör med kompetens inom samtliga områden.

Anpassa ditt pooltak redan vid köpet

Vilken slags plast önskas? Ska pooltaket täcka hela poolen eller halva? Behöver taket anpassas i storlek? Flera återförsäljare ger kunderna stora möjligheter att anpassa sitt pooltak redan när det beställs via E-butiken. Det kan gå till så här:

Välj grundmodell

Börja med att välja den grundmodell som önskas. Det som främst skiljer dem åt är höjden och utformningen. Det är från denna grundmodell som sedan ett flertal ändringar kan genomföras för att taket ska anpassas helt till önskemål.

Välj färg och material

Vilken färg ska stommarna ha och vilket material önskas på taket. Här är det viktigt att läsa på om olika material innan ett köpbeslut tas. Den som är osäker rekommenderas att ta kontakt med en återförsäljare som kan förklara fördelarna med de olika alternativen.

Önskas isolering?

Även önskemål om isolering kan anges vid beställning. Eftersom det är en relativt vanlig fråga har många återförsäljare det som ett färdigt val vid beställning. Via en rullista går det att välja till isolering, vilket därmed även höjer priset. Med isolering menas ett speciellt glas som behåller värmen bättre under pooltaket. Det innebär därmed att värmen på både vatten och luft hålls bättre.

Skenor till höger/vänster

Skenor används för att taket lätt ska kunna dras fram och tillbaka. Är det ett statiskt pooltak behövs alltså inte skenor med denna funktion. Till flera modeller går det att välja att ha skenor till höger/vänster eller på bägge sidor. Vilka val som är möjliga beror på hur pooltaket är uppbyggt.

Montering av pooltak

Det finns tre nivåer av montering som kan beställas:

 • Helt omonterad
 • Moduler på pall
 • Montering av hantverkare

Självklart påverkar detta slutpriset på taket – ju enklare desto dyrare. Att få modulerna på en pall innebär att köparen själv kan bära av dem från pallen och montera enligt instruktioner. Det är inte svårt men kräver viss styrka och arbete.

Det enklaste, och bekvämaste, är att låta hantverkare komma hem och montera pooltaket. Det kan däremot innebära att en transportfirma kör ut taket en dag och att hantverkarna kommer en annan. Leverans och montering måste alltså inte ske exakt samma dag.

Som visas ovan finns ett flertal funktioner att välja mellan när ett pooltak beställs. Därmed även en rad faktorer som avgör priset.

Tips och råd då du ska anlita en elektriker

Att anlita en elektriker kan vara en svår process som tar både tid, energi och tålamod. Utbudet av elektriker är relativt stort, men i förhållande till den efterfrågan och behov som finns bland alla hushåll och företag blir utbudet istället rätt minimalt. Trots att det hela tiden dyker upp nya elfirmor och elföretag verkar det vara svårt att få balans på utbudet och efterfrågan, vilket i sig gör att det både kan vara svårt och ta lång tid att hitta rätt elektriker för just dig och det du behöver hjälp med. För att underlätta ditt arbete om att hitta rätt elektriker i Söderhamn, eller motsvarande kommun, har vi tagit fram våra bästa tips och råd för de gångerna du vill anlita en elektriker!

Våra bästa tips för att anlita en elektriker

När det kommer till att anlita en elektriker kan man i vissa fall få nöja sig med att ta hjälp av en elektriker som sträcker sig en bit utanför sin hemort eller sin kommun, detta just med tanke på att utbudet inte alltid är så stort eller tillgängligt som man kan önska. Men, det betyder inte att det inte finns hjälpa att få! Däremot finns det en del saker som man kan tänka på innan och efter man anlitar en elektriker i Söderhamn eller i din kommun som gäller för just dig. sen finns det också vissa saker du kan göra för att underlätta arbetet för elektrikern, som i sin tur gör att det går snabbare och kanske till och med kostar mindre. Vi listar våra bästa tips här:

 • Sök referenser och efterfråga flera offerter
  En sak som kan vara bra att göra innan du anlitar en elektriker är att efterfråga offerter och exakta totalkostnader från flera olika elfirmor, för att få en större bild av vad som finns att erbjuda, vilken modell som passar dig bäst, och också vad du har att förvänta. Se också till att söka efter användbara referenser om de olika firmorna, samt att de har behörighet för arbetet.
 • Be elektrikern undersöka slutresultatet
  Efter att elektrikern gjort sitt och hjälpt dig med det arbete du var intresserad av kan det vara smart att be elektrikern kolla igenom arbetet och kontrollera att alla krav uppfylls av utförandet. Du har rätt att begära detta, samt dokumentation på det hela som bevis i framtida skeden. Detta verkar likt en garanti/ försäkring och är viktigt.
 • Var alltid ute i god tid!
  I och med att utbudet av elektriker ofta är rätt begränsat, där många av de befintliga elektrikerna också kan vara uppbokade flera veckor framöver, är det extra viktigt att du är ute i god tid när det gäller elinstallationer och reparationer. Du vill inte riskera att bygget stannar upp eller att du måste gå runt med trasiga uttag eller felgjorda installationer en längre period.
 • Förbered huset och begär elbesiktning
  För att underlätta för elektrikern och även öka chanserna om att elarbetet går så snabbt och smidigt som det bara går kan det vara en god idé att förbereda din bostad inför arbetet. Rensa vid eluttag, ta bort saker som kan vara ett hinder eller en störning, och se till att alla ledningar/ kablar som ska kontrolleras är väl synliga. Passa också på att be elektrikern om att göra en elbesiktning, där de alltså ser över den befintliga elanläggningen samtidigt som de gör överenskomna elinstallationer och möjliga reparationer.

 

Ta hand om ditt tak

Taket har som uppgift att skydda ditt hus från väder och vind. Taket ska alltså skydda huset från regn, snö, is och så vidare. I Sverige är de vanligaste taktäckningarna takpannor, papp eller plåt. Det är bra att inspektera ditt tak regelbundet så att du kan undvika onödiga och dyra skador. Om du ändå fått det, så kan det vara läge att anlita en takläggare Huddinge för att åtgärda det.

Underhåll och kontrollera ditt tak

Det spelar ingen roll vad det är för tak du har, så är det bra att regelbundet kontrollera och underhålla det. Det för att se om det är läge för takläggning Huddinge eller inte. Genom att underhålla ditt tak så kan du förlänga livslängden en hel del. Gör det till en rutin att varje år inspektera ditt tak, gärna under våren. En hel del saker kan du åtgärda själv. Om det är så att det närmar sig ett takbyte, så är det en god idé att göra det i tid, genom att anlita duktiga takläggare i Huddinge. Vänta inte för länge med att byta ditt tak.

Håll ditt tak rent

Hur du sköter om ditt tak påverkar hur taket mår och hur länge det håller. Det är mycket viktigt att hålla taket rent. Du kan göra det genom att alltid plocka bort kvistar, löv och mossa. Du kan använda dig av en vanlig kvast för att sopa bort dessa saker på taket. Se bara till att hålla dig säker uppe på taket, använd gärna säkerhetssele. Du kan också spola av taket med en vanlig vattenslang. Algtvätt är även det bra att använda på taket för att få bort mossa och alger samt att det även impregnerar taket. Om du inte vill gå upp på taket på egen hand, så kan du anlita takläggare i Huddinge för taktvätt så väl som takläggning. Genom att du ser till att besikta och rengöra ditt tak minst en gång om året så har du bra koll och kan tidigt se varningstecken om det är fukt eller skador.

Håll dig säker uppe på taket

Om du väljer att kontrollera eller rengöra taket på egen hand, så är det viktigt att tänka på din säkerhet. Det är ju en stor fallrisk att vara uppe på ett tak. Du kan med fördel använda dig av sele och säkerhetslina. Fäst dig i en punkt som är tillräcklig stark, som till exempel skorstenen. Byt ut säkerhetsutrustningen efter ett par år.