Så går en relining till – enligt konsult i Helsingborg

Dags att renovera rören? En konsult i Helsingborg skriver på sin hemsida om de olika momenten i en relining. Bland annat kan vi läsa om förarbetet, upphandlingen, projektledningen och om kontroll och besiktning.

Förstudien

En förstudie är viktigt för att kontrollera om behovet av relining faktiskt finns, eller om ingen åtgärd alls krävs på ett tag, alternativt att ett stambyte kan vara ett bättre val för fastigheten i fråga. Relining kan vara väldigt effektivt under rätt förutsättningar – men det är inte alltid det bästa valet. Det beror helt enkelt på rörens skick och vilka ambitioner fastighetsägaren har.

Konsult i Helsingborg som bistår med projektledning vid relining

Samma konsult skriver vidare att denne kan bistå med projektledning vid relining i Helsingborg med omnejd. Bland annat ser de till att göra följande:

 • Bistå med projektledning från start till mål – med samtliga moment.
 • Handlar upp och ansvarar för projektledningen därifrån.
 • Säkerställer hela projektet – från början till slut.

Besiktning, löpande kontroller och efterkontroller

Besiktning och löpande kontroller är viktigt när det gäller relining, för denna konsult med bas i Helsingborg. På hemsidan står det att läsa att löpande kontroller och uppföljningar bör göras för att kvalitet och utförande ska kunna säkerställas. Vidare kan man läsa att det krävs att en tredjepart gör regelbundna kontroller för att slutresultat ska bli tätt och fritt från felaktigheter.

Skall dokumenteras

När en relining görs är det viktigt att det dokumenteras. Varje ledning där arbete görs ska filmas och vara spårbart. Filmerna gör det möjligt att göra kontroller själv, men det är också viktigt att filmerna granskas noggrant av tredjepart. För att arbetet ska anses vara godkänt finns det en rad olika krav som måste uppfyllas.

Tips

Denna konsult för relining i Helsingborg ger ett par tips på sin hemsida:

 • Den svagaste länken avgör styrkan. Det här är viktigt att ha i åtanke, så att man gör det man kan för att kontrollera att kvaliteten är hög.
 • Uppsamlingsledning glöms ofta. Många BRF:er och fastighetsägare missar att ta hand om uppsamlingsledningen. I likhet med andra ledningar behöver den underhåll.
 • Lägg krut på förstudien. Det är tack vare förstudien som man kan göra goda bedömningar kring vad rörsystemet behöver och hur det mår. Ju mer information – desto bättre.

Lisana är ett populärt renoveringsföretag i Stockholm

Ibland är en av de största utmaningarna i ett renoveringsprojekt att hitta rätt renoveringsföretag att anlita. För att göra det enklare för dig att göra ett bra val tänkte vi här dela med oss av några tips och råd som kan hjälpa dig på traven. Redan nu kan vi dock avslöja att Lisana är ett renoveringsföretag i Stockholm som är populärt av en anledning. Och när du väljer en så pass erfaren och skicklig aktör kan det helt enkelt inte bli fel!

Med det sagt hoppar vi nu vidare till de råd och tips som förhoppningsvis kan vara till hjälp för dig i denna process.

Många kunder i Stockholmsområdet rekommenderar Lisana

Det finns många faktorer som spelar in i valet av renoveringsföretag som exempelvis Lisana. Dessa kan dock kokas ner till två huvudsakliga punkter som du bör ta hänsyn till:

 • Var medveten om vad du vill ha.
  För att kunna välja rätt renoveringsföretag är det viktigt att du känner till dina behov och preferenser. Allt handlar om dig och ditt hem, och det är viktigt att du har en plan för renoveringen. Bestäm dig för vad du vill renovera och hur du vill att detta ska göras. Genom att ha en bra plan får du bland annat enklare att ta in tillförlitliga offerter.
 • Fråga vänner och familj om råd.
  Ett bra renoveringsföretag har ofta många positiva omdömen från tidigare kunder. Du kan med fördel fråga familj, vänner, grannar och andra bekanta om råd. Kanske har de tidigare anlitat ett företag som de gillade? Om du bor i Stockholmsområdet är sannolikheten stor att du rekommenderas ta kontakt med Lisana. De har nämligen många nöjda kunder i just huvudstadsområdet.

Nu är det upp till dig att göra din hemläxa och hitta ett bra renoveringsföretag som kan hjälpa dig med ditt projekt. Det är dock ingen hemlighet att vi personligen gillar Lisana och tycker att de gör ett riktigt bra jobb. Med det sagt ska du förstås bilda dig själv en egen uppfattning och ta hjälp av det företag som du tror kan utföra din renovering på bästa sätt.

Fler fritidshus byggs nu än tidigare

Efterfrågan på fritidshus är väldigt stort för tillfället. Just nu byggs fler fritidshus än tidigare i ett stort antal av landets län. Statistiska Centralbyrån (SCB) har nyligen släppt siffror som visar hur många bygglov som har beviljats i de olika länen. Siffrorna för 2020 motsvarar den höga nivå som uppmättes under rekordåret 2017. Med tanke på att det fortfarande finns en viss statistik eftersläpning beräknas antalet 2020 dessutom överskrida 2017 års antal.

Trots att virkespriserna nu är högre än på väldigt länge är alltså trycket på fritidshus väldigt stort. Faktum är att intresset bland oss svenskar för att bygga fritidsboende nu är det allra största sedan 1996 då dessa mätningar påbörjades. Det stora intresset har också gjort avtryck bland försäkringsbolagen. Även dessa ser en stor ökning av efterfrågan på fritidsboenden.

Förändring i antalet bygglov per län under 2020 jämfört med 2019

Om man bryter ner 2020 års siffror för antalet beviljade bygglov och ställer dessa mot 2019 blir ökningen tydlig. I vissa län har dock ett mindre antal bygglov för fritidshus beviljat jämfört med det föregående året.

Så här ser ökningen respektive minskningen ut län för län:

Län  Ökning/minskning mot 2019
Blekinge +11 %
Dalarna +28 %
Gotland +25 %
Gävleborg +23 %
Halland +7 %
Jämtland +15 %
Jönköping +7 %
Kalmar +20 %
Kronoberg -11 %
Norrbotten +28 %
Skåne +23 %
Stockholm +13 %
Södermanland -11 %
Uppsala -12 %
Värmland -11 %
Västerbotten -8 %
Västernorrland +18 %
Västmanland -30 %
Västra Götaland +13 %
Örebro +24 %
Östergötland +70 %

Priserna på fritidshus skenar

Den ökade efterfrågan på fritidshus har lett till ökade priser på flera håll i landet. Till exempel har priserna på fritidsboenden i Norrbotten ökat dramatiskt jämfört med tidigare. Bland annat har priserna i Luleå och Piteå gått upp med 23 % respektive 26 % på bara ett år. Och detta är inte ens de största kostnadsökningarna ens i Norrbottens län.

Till exempel ökade priset på ett 33 kvadratmeter stort fritidshus på Lövudden i Luleå med 62 %. Slutpriset för detta fritidsboende blev inte mindre än 3,25 miljoner kronor. De lokala mäklarna hävdar att de ser en tydlig corona-effekt på prissättningen i länet. De ser inte heller något stopp på denna prisuppgång utan marknaden för fritidsboenden är fortfarande glödhet.