Tjänster som finns att hitta hos plåtslagare i Kungsbacka

Vad gör egentligen en plåtslagare? Svaret är att det kan skilja sig mellan olika aktörer, där en del har riktat in sig på ett fåtal tjänster medan andra erbjuder lite av varje. För den som behöver anlita någon för ett plåtjobb kan det vara bra att veta lite om vad denna yrkesgrupp kan tänkas ta på sig för typer av uppdrag, så nedan finns exempel att läsa om vilka tjänster en plåtslagare i Kungsbacka erbjuder.

Exempel på tjänster hos en plåtslagare i Kungsbacka

Olika plåtslagare kan som sagt ta på sig olika typer av uppdrag. Vissa sysslar med det mesta som har med plåtarbeten att göra, medan andra är specialiserade och nischade inom specifika områden. För att få ett hum om hur tjänsteutbudet kan se ut hos en som arbetar med lite av varje följer här ett exempel på tjänster som finns hos en plåtslagare i Kungsbacka.

  • Tillverkning – En plåtslagare i Kungsbacka skriver på sin hemsida att man erbjuder tjänster inom tillverkning. Det gäller då tillverkning och montering av byggnadsplåtslageri och det kan gälla alltifrån hängrännor till fönsterbleck.
  • Reparationer – Läckage i plåttaket? Då är det läge för den reparation och även detta är en tjänst som man kan hitta hos en plåtslagare i. Man kan få hjälp med att inspektera taket för att veta vad som är fel, för att sedan få det åtgärdat.
  • Lägg nytt tak – Har man ett gammalt plåttak som börjat läcka eller visar andra tecken på fel kan det vara dags att byta ut det i stället för att laga. Att alla inom yrkesgruppen arbetar med att lägga plåttak kan verka självklart, men det är inte alla som tar på sig den här typen av uppdrag. 

Att lägga om ett helt tak kräver många timmars arbete och ofta flera man så detta är möjligen inget som en mindre firma skulle ta på sig.
  • Fasadbeklädning – Plåt fungerar inte bara som tak utan kan även användas som fasadbeklädnad. I exemplet från ovan, som gäller en plåtslagare i Kungsbacka, är även detta en tjänst som finns att tillgå.
  • Försäkringsarbeten – En plåtslagare kan även vara behjälplig vid skadearbeten där ett försäkringsbolag finns med i bilden. Det kan till exempel handla om ett dolt fel eller annan skada som försäkringsbolaget har godkänt att ersätta.