Fler fritidshus byggs nu än tidigare

Efterfrågan på fritidshus är väldigt stort för tillfället. Just nu byggs fler fritidshus än tidigare i ett stort antal av landets län. Statistiska Centralbyrån (SCB) har nyligen släppt siffror som visar hur många bygglov som har beviljats i de olika länen. Siffrorna för 2020 motsvarar den höga nivå som uppmättes under rekordåret 2017. Med tanke på att det fortfarande finns en viss statistik eftersläpning beräknas antalet 2020 dessutom överskrida 2017 års antal.

Trots att virkespriserna nu är högre än på väldigt länge är alltså trycket på fritidshus väldigt stort. Faktum är att intresset bland oss svenskar för att bygga fritidsboende nu är det allra största sedan 1996 då dessa mätningar påbörjades. Det stora intresset har också gjort avtryck bland försäkringsbolagen. Även dessa ser en stor ökning av efterfrågan på fritidsboenden.

Förändring i antalet bygglov per län under 2020 jämfört med 2019

Om man bryter ner 2020 års siffror för antalet beviljade bygglov och ställer dessa mot 2019 blir ökningen tydlig. I vissa län har dock ett mindre antal bygglov för fritidshus beviljat jämfört med det föregående året.

Så här ser ökningen respektive minskningen ut län för län:

Län  Ökning/minskning mot 2019
Blekinge +11 %
Dalarna +28 %
Gotland +25 %
Gävleborg +23 %
Halland +7 %
Jämtland +15 %
Jönköping +7 %
Kalmar +20 %
Kronoberg -11 %
Norrbotten +28 %
Skåne +23 %
Stockholm +13 %
Södermanland -11 %
Uppsala -12 %
Värmland -11 %
Västerbotten -8 %
Västernorrland +18 %
Västmanland -30 %
Västra Götaland +13 %
Örebro +24 %
Östergötland +70 %

Priserna på fritidshus skenar

Den ökade efterfrågan på fritidshus har lett till ökade priser på flera håll i landet. Till exempel har priserna på fritidsboenden i Norrbotten ökat dramatiskt jämfört med tidigare. Bland annat har priserna i Luleå och Piteå gått upp med 23 % respektive 26 % på bara ett år. Och detta är inte ens de största kostnadsökningarna ens i Norrbottens län.

Till exempel ökade priset på ett 33 kvadratmeter stort fritidshus på Lövudden i Luleå med 62 %. Slutpriset för detta fritidsboende blev inte mindre än 3,25 miljoner kronor. De lokala mäklarna hävdar att de ser en tydlig corona-effekt på prissättningen i länet. De ser inte heller något stopp på denna prisuppgång utan marknaden för fritidsboenden är fortfarande glödhet.