Bygga eldstad utomhus – Regler och lagar

Bygga eldstad utomhus – Regler och lagar

Att bygga eldstad utomhus är både mysigt och praktiskt. Men det gäller att vara insatt i vilka regler som finns, i annat fall kan eldstaden behöva flyttas. Här finns en förklaring av sådant man bör känna till. Det finns några bygga eldstad utomhus regler som behöver hanteras.

Inga regler för just eldstad

En eldstad räknas inte som byggnad och det är enbart vid byggnader som exempelvis bygglov, bygganmälan eller grannlov krävs. Med byggnad/byggnation räknas exempelvis:

 • Altan med tak (vissa gränser finns)
 • Attefallshus
 • Staket/plank (över viss höjd)

Bygga eldstad utomhus – andra regler än inomhus

Det är en stor skillnad mellan att bygga en eldstad utomhus och att göra detta inomhus. Detta både säkerhetsmässigt och lagligt. Utomhus går det exempelvis att lägga ett par stenar i en ring på en betongplatta varpå elden kan tändas. Inomhus blir det betydligt mer komplicerat pga. rökkanaler och skorsten.

Vid installation inomhus kan det krävas bygganmälan eller bygglov – delvis beroende på om skorsten behöver installeras eller inte. Det är alltså mer regel än undantag att något slags godkännande krävs vid installation inomhus. Det kan även vara orsaken till att många tror att det finns regler att förhålla sig till när de vill bygga eldstad utomhus. Men så är alltså inte fallet.

Tänk på säkerheten

Även om det inte finns lagar och regler att förhålla sig till så ska säkerhetsaspekten tas på allvar. Exempelvis kan betong, sten och tegel användas. Ett tips är att höra med personal på en byggfirma för att få råd om material och detaljer.

Tänk på grannarna

Ska en friggebod byggas på gården krävs ett granneintyg om byggnaden förväntas ställas mindre än 4,5 meter från tomtgränsen. Då en eldstad inte räknas som byggnad finns inte dessa regler. Däremot kan man ta hänsyn till grannarna och inte vara allt för nära dem. Detta inte minst utifrån den rök som eldstaden kan skapa.

För dig som inte kan bygga själv…

För dig som inte har förmågan, eller tiden, att bygga eldstad utomhus på egen hand finns två smidiga lösningar.

 • Köp färdig
  Det finns en mängd färdiga modeller av betong att köpa. Det enda som behöver göras är att dessa ställs på plant underlag så att de står stabilt.
 • Betala för att bygga
  Det finns flera företag som kan komma ut till gården och gjuta på plats. Därmed går det att få en modell som tydligare möter individuella behov.

Gör flytten enklare – anlita en städfirma i Stockholm

Alla som någon gång har flyttat vet att det är mycket som ska packas, organiseras och bokas, oavsett om det är ett hem som funnits i familjen i generationer eller om det rör sig om en studentlägenhet. Därför kan det vara en mycket hjälpsam avlastning att låta någon annan ta hand om en del av arbetet. Att anlita en städfirma i Stockholm är enkelt och majoriteten av dessa hjälper gladeligen till med din flyttstädning.

Fördelar med att anlita städfirma för flyttstädning

Förutom att det kan kännas som en stor lättnad att slippa städa efter att ha packat, finns det flera andra fördelar med att ta hjälp med flyttstädningen via ishine.se.

 • Grundlig städning. Man kan förvänta sig en grundlig städning som syftar till att få hyresvärdens eller den nya köparens godkännande. Skulle det visa sig att någonting inte är upp till standard tillhandahåller många städfirmor en nöjd kund-garanti för flyttstädningar. Detta innebär att städfirman åtar sig att åtgärda problemet om den uppmärksammas, inom en viss tidsperiod, om att någon del av städningen inte möter förväntningarna.
 • Städmaterial och utrustning ingår. Som kund behöver man inte tillhandahålla någonting vad gäller städmaterial. Detta är naturligtvis mycket värdefullt vid flytt.
 • Rätt till RUT-avdrag. Flyttstädning är en skattereducerad tjänst enligt RUT-avdraget. Detta innebär att 50 procent av kostnaden dras av som skattereduktion direkt på fakturan. En person kan dra av upp till 50 000 kronor per år i RUT-avdrag. De specifika reglerna för RUT-avdrag återfinns på Skatteverkets hemsida.

Ytterligare tjänster hos städfirmor i Stockholm

Somliga städfirmor går steget längre och erbjuder även flytthjälp. Det innebär till exempel möjlighet att få låna eller hyra flyttlådor, hjälp med packning och nedmontering, samt flytt av bohag till den nya adressen. Eftersom många av dessa tjänster räknas som hushållsnära tjänster, är de berättigade till avdrag via RUT.

Många städfirmor har formulär på sina hemsidor där man enkelt fyller i bostadens storlek och adress för att få en uppskattad prisbild för diverse tjänster. Detta formulär är också det enklaste sättet att begära en offert för ett specifikt objekt. Begär gärna offerter från ett par olika städfirmor för att mer detaljerat kunna jämföra pris och tillgänglighet.

Fastighetsboxar möjliggör tryggare postutdelning

Inom något decennium eller så kan det faktiskt vara slut med postutdelning till brevinkast i vårt land. Det finns nämligen flera problem med de klassiska brevinkasten som är monterade på lägenhetsdörrar runtom i landet. De fastighetsboxar som nu i allt högre grad är på tapeten möjliggör en tryggare postutdelning. Läs vidare så ska vi förklara varför vi hävdar att dessa boxar utan tvekan är framtidens boendesituationer. Forum för fastighetsboxar är Postnords avdelning för fastighetsboxar.

Vad är fastighetsboxar?

Fastighetsboxar är centrala boxar som monteras i flerfamiljshus och har flera enskilda postfack. Varje innehavare av en lägenhet i fastigheten får ett alldeles eget fack i boxen. Där kan lägenhetsinnehavaren hämta sin post och även mindre paket. Dessa boxar har funnits under en längre tid i bland annat USA men först på sistone blivit frekvent förekommande i Sverige.

Därför är dessa boxar helt överlägsna brevinkast

Varför anser vi då att dessa boxar är helt överlägsna brevinkast, kanske du undrar? Svaret på denna fråga kan delas upp i flera aspekter:

 • De gör brevinkasten helt överflödiga. Genom att installera boxar för postutdelning i flerfamiljshus kan fastighetsägaren göra de olika brevinkasten helt överflödiga. För när postutdelningen sker till en centralt monterad enhet behöver inte varje enskild lägenhet ha ett brevinkast. Detta öppnar upp flera möjligheter för fastighetsägaren, såsom att installera säkerhetsdörrar istället för de gamla vanliga, tråkiga lägenhetsdörrarna. För dig som bor i lägenheten medför en sådan lösning minskat matos, ljud och annat från trapphuset.
 • Fastighetsboxar möjliggör en tryggare postutdelning. Säkerheten är en viktig aspekt när det kommer till postutdelningen. Du vill ju trots allt inte att någon obehörig person kan komma över din post och läsa denna! De boxar som vi här pratar om gör det möjligt att erbjuda en betydligt tryggare postutdelning. Detta då inkasten i de olika postfacken i en sådan här box är betydligt smalare än vad som är fallet med ett brevinkast.
 • De gör det möjligt att ta emot mindre paket. Utöver att kunna ta emot vanlig post i form av brev och reklam erbjuder boxarna en ny möjlighet. Du kan nämligen ta emot mindre paket i ditt postfack i boxen. Detta är som bekant inte möjligt att göra i ett brevinkast.

Ozongeneratorer tar bort dålig lukt bättre än luftrenare

Ozongeneratorer marknadsförs främst utifrån att de besitter egenskapen att avlägsna oönskade odörer från ett rum. Genom att dessa maskiner bildar ozon kan de ta bort dålig lukt som matos, röklukt eller djurlukt. Med detta sagt kan du eventuellt även vilja införskaffa en luftrenare. För dessa bägge maskiner har sina unika fördelar och nackdelar. Här berättar vi vilka dessa är!

Fördelarna med att rena luften med en luftrenare

Luftrenare fungerar väldigt annorlunda jämfört med ozongeneratorer. De använder sig nämligen av ett filter för att få bort partiklar ur luften. Sedan skickar de även ut ren luft i rummet för att ytterligare förbättra luftkvaliteten. Därmed kan det finnas skäl att först behandla luften i ett rum med ozon och sedan rena luften ytterligare.

Fördelarna med dessa maskiner är att de kan avlägsna radon, asbest och andra skadliga ämnen ur luften. Detta gör att luftkvaliteten blir bättre och att du kan få en bättre nattsömn (om du renar luften i sovrummet). En annan positiv bieffekt av luftrening är att den kan förlänga din livslängd.

Men när det kommer till att ta bort dålig lukt finns det dock ett bättre alternativ. Vilket detta är kan du läsa dig till nedan!

Avlägsna hemska odörer med hjälp av ozongeneratorer

Ozongeneratorer är mer effektiva än luftrenare när det kommer till att ta bort dålig lukt. Några av fördelarna med en ozongenerator är att de bland annat kan:

 • Neutralisera bakterier mycket mer effektivt än klorin och andra rengöringsmedel
 • Angripa partiklar som orsakar odörer på molekylnivå
 • Få bort brandlukt, röklukt och andra lukter som är svåra att få bukt med

Till skillnad från luftrenare producerar dessa maskiner nämligen gasen ozon. Det är såklart utifrån denna egenskap som de också har fått sitt namn. Genom ozonrening kan dessa maskiner därmed producera ozon med hjälp av det syre som finns i luften i till exempel din bostad. Ozonet oxiderar sedan vilket innebär att det bryter ner bakterier och andra föroreningar i luften. Resultatet av detta är att luften blir både renare och luktar bättre.

Så om du har problem med dålig lukt i din bostad bör du testa att göra en sådan här behandling!

Behandla ditt tak med vax – Hur? Varför? När?

Får taket ofta mossa och växter som skapar vattenansamlingar som i sin tur riskerar skador på taket? Behandla ditt tak med vax och skapa goda förutsättningar för att problemet inte ska återkomma. Här beskrivs hur dessa takbehandlingar sker, när de passar och varför de är fördelaktiga.

Hur fungerar det?

Första steget – oavsett takbehandling – är rengöring och att eventuella renoveringar genomförs. Kortfattat sker följande steg:

 • Rengöring – Med högtryckstvätt spolas mossa, svamp, frön, sporer och annat bort
 • Renovering – En inspektion sker av taket och eventuell renovering genomförs
 • Målning – Taket sprutmålas med en färg som skapar ett effektiv skydd
 • Behandling – Företaget målar taket igen. Denna gång med en vaxblandad färg. Detta förutsätter att företaget som anlitats för att behandla ditt tak använder just denna metod. Det finns nämligen flera olika metoder och det är viktigt att som kund vara införstådd med vilket metod som man betalar för.

Varför behandla ditt tak med vax?

Alla företag som genomför takbehandling rengör och målar. Det som skiljer dem åt är primärt vilken behandling som sker. Att använda vax har vissa konkreta fördelar. Ett företag som använder denna metod nämner exempelvis:

 • Vattenavvisande – I och med att vaxet skapar en stark vattenavvisande funktion minimeras risken att vattnet ligger kvar på taket.
 • Självrengörande – Med vax skapas en självrengörande funktion som inte finns på vanliga pannor.
 • Diffusionöppen – Begreppet innebär att vaxet andas och därmed inte stänger inne fukt.

När bör takbehandling ske?

Rengöring och behandling med vax kan ske av två skäl:

 • Estetiskt
  Mossa, smuts annat som fastnar på taket kan förstöra dess fina utseende. Genom att du rengör taket och väljer att behandla ditt tak med vax blir det renare, finare och hålls fräscht längre.
 • Vid funktionsfel
  Är det så mycket växtlighet på taket att vattenansamlingar skapas? Detta exempelvis genom att mossa växer och stoppar upp, samt absorberar, fukten. I dessa fall är risken betydligt större att fuktskador uppkommer. Oavsett lutning och material på taket bör målet alltid vara att vattnet aldrig stannar kvar på samma ställe. Om detta sker bör åtgärd sättas in.

Vilket behov finns?

Det kan vara svårt att som fastighetsägare veta när, och i vilken omfattning, som renoveringar och behandlingar bör ske av taket. Den som känner sig osäker kan därför kontakta ett takrenoveringsföretag och låta dem ge förslag och offert på det arbete som de anser vara bäst.

Bättre arbetsmiljö med städfirma i Jönköping

Arbetsmiljön är alltid en viktig och aktuell fråga. Detta gäller oavsett inom vilken bransch du verkar och oavsett hur litet eller stort företaget är. En bra städning är en förutsättning för välmåendet för alla som befinner sig inom dess väggar. En bra städfirma i Jönköping kan hjälpa er med att få en välfungerande städning hos just er. Med kunskap, kompetens och engagemang ser städfirmans personal till att ni får en riktigt god arbetsmiljö och även ser bra ut inför kunder som besöker er.

Tjänster som en städfirma i Jönköping kan erbjuda ert företag

Nuförtiden är en städfirma i Jönköping inte längre bara en städfirma. Förutom sedvanliga tjänster inom städning kan du som företagare erbjudas olika typer av tilläggstjänster. Exakt vilka tjänster som du och ditt företag är i behov av är upp till er. Det kan vara allt från något enstaka uppdrag till en helhetslösning som återkommer regelbundet. Du och städfirman kan komma överens om vad som passar er för att få den flexibilitet som ibland kan behövas.

Tjänsterna som erbjuds av en städfirma i Jönköping är bland annat:

 • Städservice
  Denna typ av tjänst är väl kanske framförallt den som man tänker på när man ska anlita en städfirma. Man behöver någon som städar vissa utrymmen helt enkelt.
 • Golvvård
  Att sköta om golven på företaget är viktigt. Det är inte bara till för att se bra ut inför kunder utan också en säkerhetsfråga för personalen. Ett smutsigt golv kan ge upphov till halkskador och så vidare.
 • Fönsterputs
  Att ha rena fönster ser inte bara trevligt ut utan det är också viktigt för att kunna utnyttja dess potential så mycket som möjligt. Ska det putsas fönster på hög höjd? Inga problem, det löser den lokala städfirman åt er!
 • Desinficering
  Särskilt i tider som dessa är desinficering viktigt, särskilt om det vistas många människor på en och samma plats.
 • Olika former av tilläggstjänster
  Dessa tilläggstjänster kan se olika beroende på ert behov. Det kan handla om allt från att ta hand om och tvätta mattorna på företaget och hantera tvätten till att sköta om växterna och blommorna på kontoret.

Plåtskador på bil bör åtgärdas av en professionell verkstad

Har du varit inblandad i en lindrigare olycka med din bil? Plåtskador på bil är ett vanligt problem som de allra flesta bilägare för eller senare drabbas av. Det spelar ingen roll om du kör en mindre eller större bil, eller en SUV eller ett mindre kraftfullt fordon. De flesta bilar drabbas förr eller senare av mer eller mindre allvarliga fall av plåtskador. Så hur kan man få bukt med dessa och återställa bilen till sin forna glans?

Vissa hemmafixare väljer att försöka åtgärda plåtskador på bilen på egen hand. Detta är för övrigt möjligt att göra om du är väldigt händig, har tidigare erfarenhet samt har de rätta verktygen. För de allra flesta bilägare är det dock bättre att överlåta detta arbete till proffs. Lämna därför in din bil till en professionell verkstad och låt dem ta hand om din plåtskadade bil!

Därför bör plåtskador på bil åtgärdas av proffs på området

Varför bör du då överlåta till proffsen att åtgärda plåtskador på din bil, kanske du undrar? Svaret är att du verkligen måste veta vad du håller på med om du ska ägna dig åt detta reparationsarbete själv. Dessutom bör du absolut inte försöka ge dig på att åtgärda plåtskador som är svårare att reparera än vad du klarar av att göra. Om du ändå ger dig i kast med att göra detta och tar dig vatten över huvudet riskerar du nämligen att bara förvärra saken.

Det finns med andra ord flera skäl att överlämna lagningen av plåtskador på bil till proffs:

 • Risken är stor att du bara förvärrar skadan om du inte vet exakt vad du gör.
 • Genom att göra en plåtskada värre gör du reparationen mer omfattande för verkstaden. Detta innebär att du i slutändan behöver betala än mer för arbetet än om du hade lämnat in bilen direkt istället.
 • Har du tänkt sälja din bil på begagnatmarknaden? Då bör du lämna in den på en verkstad för att åtgärda bilens plåtskador. Andrahandsvärdet påverkas nämligen av denna typ av arbeten. Därför finns det mycket att tjäna på att inte försöka sig på några konster på egen hand.

Ribbvägg– för hemmets estetik och funktion

Om man går i husköpartankar eller renoverar sitt hem kanske man funderar på hur man ska lösa funktion och design. Har man barn är det viktigt att tänka på att använda sig av mycket möbler som absorberar ljud. En ribbvägg är den perfekta detaljen för att fånga upp ljud i hemmet och bidrar dessutom med snygga detaljer och förbättrar helhetskänslan i ett rum.

Vad är en ribbvägg?

En ribbvägg kan användas på många olika sätt men bör användas inomhus. En ribbvägg kan även kallas för en akustikpanel på grund av dess ljudabsorberande natur.

 • En ribbvägg kan sättas upp i vardagsrummet och det vanligaste alternativet är att man sätter upp den direkt på väggen. Ribbväggen lyfter rummet och förbättrar akustiken på ett helt otroligt sätt med hjälp av den bakomliggande akustikfilten. I stället för en kall och vit vägg ger träfärgerna en varm ton. På väggen kan man även sätta upp en TV eller annan konst.
 • Genom att sätta upp en ribbvägg i matsalen ger man rummet en snygg detalj men bidrar även till en behagligare samtalsvolym. Om man ofta har vänner över eller har familj kommer detta att påverka hörseln positivt då det ger ett behagligt samtalsklimat.
 • Hallen är också en fantastisk plats att sätta upp en ribbvägg på. Det första intrycket man får av ett hem är hallen och ribbväggen ger en känsla av lyx. Genom att sätta upp krokar på ribbväggen kan man hänga upp kläder och väskor. En ribbvägg medför en extra touch i rummet och bidrar till den stilrena skandinaviska designen.
 • På ett företag kan en ribbvägg vara den perfekta lösningen. En ribbvägg lyfter känslan av lyx i receptionen och skapar ett behagligt arbetsklimat inne på kontoret. Det förbättrar akustiken samtidigt som ribbväggen ger en snygg detalj på väggar, tak eller möbler i olika former.
 • På skolor kan det uppstå extrema ljudnivåer, speciellt på raster och i matsalen. En ribbvägg på dessa platser är nästan nödvändigt för att få ned ljudnivån. Att som skola investera i en ribbvägg är att investera i sin personals välmående och hörsel.

Montering

En ribbvägg är nödvändigtvis inte komplicerad att montera upp, utan man skruvar upp den mellan ribborna direkt på en gipsad eller reglad vägg. Ett annat sätt att montera den på är att limma upp ribbväggen på en betongvägg med monteringslim. De finns i massa olika storlekar och kan monteras på väggar, tak eller möbler.

Tjänster som finns att hitta hos plåtslagare i Kungsbacka

Vad gör egentligen en plåtslagare? Svaret är att det kan skilja sig mellan olika aktörer, där en del har riktat in sig på ett fåtal tjänster medan andra erbjuder lite av varje. För den som behöver anlita någon för ett plåtjobb kan det vara bra att veta lite om vad denna yrkesgrupp kan tänkas ta på sig för typer av uppdrag, så nedan finns exempel att läsa om vilka tjänster en plåtslagare i Kungsbacka erbjuder.

Exempel på tjänster hos en plåtslagare i Kungsbacka

Olika plåtslagare kan som sagt ta på sig olika typer av uppdrag. Vissa sysslar med det mesta som har med plåtarbeten att göra, medan andra är specialiserade och nischade inom specifika områden. För att få ett hum om hur tjänsteutbudet kan se ut hos en som arbetar med lite av varje följer här ett exempel på tjänster som finns hos en plåtslagare i Kungsbacka.

 • Tillverkning – En plåtslagare i Kungsbacka skriver på sin hemsida att man erbjuder tjänster inom tillverkning. Det gäller då tillverkning och montering av byggnadsplåtslageri och det kan gälla alltifrån hängrännor till fönsterbleck.
 • Reparationer – Läckage i plåttaket? Då är det läge för den reparation och även detta är en tjänst som man kan hitta hos en plåtslagare i. Man kan få hjälp med att inspektera taket för att veta vad som är fel, för att sedan få det åtgärdat.
 • Lägg nytt tak – Har man ett gammalt plåttak som börjat läcka eller visar andra tecken på fel kan det vara dags att byta ut det i stället för att laga. Att alla inom yrkesgruppen arbetar med att lägga plåttak kan verka självklart, men det är inte alla som tar på sig den här typen av uppdrag. 

Att lägga om ett helt tak kräver många timmars arbete och ofta flera man så detta är möjligen inget som en mindre firma skulle ta på sig.
 • Fasadbeklädning – Plåt fungerar inte bara som tak utan kan även användas som fasadbeklädnad. I exemplet från ovan, som gäller en plåtslagare i Kungsbacka, är även detta en tjänst som finns att tillgå.
 • Försäkringsarbeten – En plåtslagare kan även vara behjälplig vid skadearbeten där ett försäkringsbolag finns med i bilden. Det kan till exempel handla om ett dolt fel eller annan skada som försäkringsbolaget har godkänt att ersätta.

Vad innebär elbolag med bra villkor?

När man ska teckna ett avtal med ett elbolag ser många att det ska finnas bra villkor. Men vad innebär egentligen elbolag med bra villkor? Vad som är viktigt kan givetvis skilja sig från person till person – vissa kollar enbart på priset medan andra tycker att det är viktigt med kort uppsägningstid och bra kundservice.

Elbolag med bra villkor – så kan det se ut

Så hur kan då ett elbolag med bra villkor se ut? Något som många verka tycka är viktigt är att avtalet ska vara enkelt att teckna och det förslagsvis direkt på nätet. Många elbolag erbjuder detta och man kan snabbt och enkelt fylla i sina uppgifter direkt på hemsidan.

Ett exempel på vilken typ av uppgifter från efterfrågas följer nedan:

 • Avtalslängd (för fast pris)
 • Elursprung
 • Hur man vill betala, t ex faktura eller autogiro
 • Personliga uppgifter så som namn, personnummer, adress osv.

Uppsägningstid

En annan sak som för många avgör om det är ett elbolag med bra villkor eller inte är hur det ser ut med uppsägningstiden. Här kan det variera och många gillar tanken på ett kort uppsägningstid, för att snabbt och smidigt kunna byta till ett annat elbolag om man inte känner sig helt nöjd. Hos en del kan uppsägningstiden vara flera månader, vilket såklart inte ger den flexibiliteten.

Betalningsmöjligheter

Ett elbolag med bra villkor erbjuder också bra betalningsmöjligheter. I exemplet ovan kan man se att det finns elbolag som erbjuder betalning på flera sätt – där vissa föredrar att få en pappersfaktura i brevlådan en gång i månaden, medan andra föredrar autogiro. Hos många kan man även välja att få fakturan på mailen eller som e-faktura – vilket kan vara bra för att spara in på papper.

Kundtjänst

En annan viktig faktor för många, som kanske egentligen inte har med villkor att göra, är att det finns en lättillgänglig och bra kundtjänst hos det elbolag man väljer. Det innebär för den sakens skull inte att man ska kunna ringa mitt i natten men kanske att det finns en chatt för snabb kontakt, ett telefonnummer att ringa och faktiskt få svar eller att man kan få svar på ett mail inom en rimlig tid.

Sist men inte minst – det viktigaste när man letar ett elbolag är såklart att läsa igenom villkoren ordentligt innan man tecknar ett avtal.