Så kan du köpa parksoffa till en offentlig utemiljö

Så kan du köpa parksoffa till en offentlig utemiljö

När det kommer till att köpa parksoffa finns det vissa saker du bör ha i åtanke. Först när du tar hänsyn till dessa kan du fatta ett bra köpbeslut. Läs vidare för att få insikt i vad du bör tänka på!

4 faktorer att ta i beaktande när du ska köpa parksoffa

När du ska köpa parksoffa eller andra parkmöbler bör du framför allt väga in följande faktorer i ditt beslut:

 • Materialval. Först och främst är det viktigt att du funderar kring vilket material produkten ifråga ska vara tillverkad av. Det finns flera alternativ att välja bland, såsom plast, metall och trä. Alla dessa material har sina unika fördelar och nackdelar. Till exempel är en träbänk klassisk och traditionell medan en metallbänk är mer hållbar.
 • Storlek. En annan faktor att ta i beaktande är storleken på den parkmöbel som du har tänkt köpa. När du ska köpa parksoffa behöver du därför fundera på hur stor denna bör vara för att fylla sitt syfte. Eftersom den sannolikt ska placeras i en park, eller i någon annan typ av offentlig miljö, bör den troligtvis ha plats för ett visst antal personer. Men skulle du istället köpa en bänk till din privata trädgård skulle du med fördel kunna satsa på en lite mindre sådan.
 • Stil. Formfaktorn är också en viktig faktor att ta hänsyn till. När det kommer till parksoffor finns det flera olika stilar och designer att välja bland. Du kan till exempel satsa på en modern sådan, eller varför inte en lite mer klassisk och traditionell?! Se till att välja en parkmöbel som passar väl in i miljön samt med de övriga möblerna i denna.
 • Pris. Även priset är viktigt att ta i beaktande. När det kommer till denna typ av möbler kan de sträcka sig från lite billigare till betydligt mer kostsamma. Se därför till att välja en produkt som passar din budget. Detta samtidigt som du inte tummar på kvaliteten eller de övriga faktorerna, såsom material och storlek.

Genom att ta alla dessa fyra faktorer i beaktande kan du hitta den perfekta parkmöbeln för den aktuella utemiljön!

Trädfällning i Västerås inom detaljplanerat område

Om du har ett träd på dina ägor – får du då alltid fälla det? Det beror på… Innan du påbörjar projektet med trädfällning är det viktigt att kontrollera med Västerås kommun om det behövs tillstånd.

Marklov – Vid vissa förändringar

Marklov är motsvarigheten för bygglov – men när ändringar ska ske på den mark som ägs. Enligt Västerås Stads webbplats behöver ansökan om marklov skickas in om marknivån kommer att höjas/sänkas med minst 0,5 meter. Det kan eventuellt även krävas vid omfattande trädfällning eller vid plantering av skog.

Detaljplanerat område i Västerås eller inte

Den största skillnaden är om träden ska fällas inom detaljplanerat område eller inte. Inom detaljplanerat område är det fler regler som reglerar vad som får byggas och rivas. Men även utanför detaljplanerat område kan krav på marklov uppstå. Detta om fällning av träd förväntas ske inom ett område som är avsett för olika slags bebyggelse.

Trädfällning i Västerås – vad gäller?

 • Detaljplan och områdesbestämmelser är avgörande
  Det är reglerna i detaljplanen samt områdesbestämmelserna som avgör om marklov behöver sökas vid trädfällning i Västerås. Om det i dessa framgår att ansökan måste ske behöver detta alltså ske innan trädet fälls. Om fällning sker utan att det finns godkänt marklov kan böter utfärdas.
 • Strandskydd
  Även strandskyddet kan påverka om trädet får fällas eller inte. Enklaste sättet att se om området är inom strandskyddat område eller inte är att kontakta en Bygglots hos Västerås Stad.

Så kontrollerar du och ansöker om marklov

 • Kontakta Västerås Stad – en Bygglots
  Börja alltid med att kontakta en Bygglots. Dessa kan svara på allmänna frågor kring det område där du vill genomföra trädfällning. De kan kontrollera vilka tillstånd som krävs.
 • Skicka in ansökan
  Ansökan sker enklast direkt via webbplatsen. Logga in med E-legitimation och genomför en digital ansökan. Det är även möjligt att ladda ner en blankett som därefter fylls i och skickas in via posten. En fördel med den digitala ansökan är att det tydligt framgår att all viktig information är bifogad.
 • Vänta in besked innan arbete påbörjas
  Oavsett om det är bygglov eller marklov är det viktigt att vänta in svar från kommunen innan arbetet genomförs. Det är alltså omöjligt att söka om marklov i efterhand – på träd som redan är fällda. I detta fall kan extra avgifter behöva betalas.

Tips vid slyröjning

Slyröjning är ett mycket fysiskt och tungt arbete oavsett om man är van att arbeta i skogen eller inte. Men det finns vägar att gå för att underlätta arbetet. Vägar som även gör att resultatet blir så bra som möjligt. För dig som inte vill göra arbetet på egen hand, finns företag som erbjuder bra slyröjning i Stockholm.

Börja längst bort
Det är enklare att gå genom skog där inte slyröjningen är genomförd. Av den anledningen är det en fördel att påbörja arbetet så långt in i skogen som möjligt. Därifrån kan man arbeta sig utåt. Därmed behöver man så sällan som möjligt passera det område där arbetet är klart.

Gynna huvudträdslaget
Slyröjning sker för att ge träden större möjlighet att växa så mycket som möjligt, vilket är grunden för skogsbruket. Men man bör även se över vilket bestånd som ska premieras. Är det goda förutsättningar och möjlighet finns att välja träslag bör gran prioriteras. Detta eftersom gran ger den högsta produktionen i förhållande till arbetsinsats och tid. Är det däremot svaga marker kan tall prioriteras.

Se över utrustning vid varje tankning
När bensinen är slut bjuds det på en välbehövlig paus. Då kan personen som kör röjsågen få vila ut och samla krafter inför nästa arbetspass. Men passa även på att se över utrustningen. Ett tips är att vid detta tillfälle skärpa röjklingan. Det gör att arbetet kommer att ske säkrare och lättare i längden.

Kontrollera trädantalet
Det är mycket vanligt att allt för många träd lämnas kvar. Enligt vissa beräkningar är det hela 90% av de som röjer sly som väljer att ta bort för lite stammar. Det kan vara lockande att låta många träd stå kvar för att avkastningen ska bli så hög som möjligt. Men det ger istället motsatt effekt. Om det finns för många stammar kvar skapas en klenare dimensionsutveckling och skapar en situation då gallring måste ske tidigare än annars. Vilket i längden skapar en lägre avkastning.

En grundregel är att lämna två meter mellan varje stam. Men detta beror självklart på vilken mark man röjer på. Enligt Norra skogsägarna kan man räkna med 1700-2100 huvudstammar per hektar om det är tall och det är en svag mark. Är det goda marker kan summan vara 2500-2900. Gällande gran är siffran något lägre. På en mark som klassas som svag bör 1600-2000 huvudstammar sparas. Är marken god är siffran 2300-2700.

Spara kantzoner
Kom ihåg att ta naturvårdshänsyn när röjningen genomförs. Man ska exempelvis spara mindre områden i kanterna mot myrar, sjöar och vattendrag. Överlag behöver man inte heller röja bort sälg och rönn. Det är utmärkt föda för älgarna som kommer att sköta ”röjningen” på egen hand.