Trädfällning i Västerås inom detaljplanerat område

Om du har ett träd på dina ägor – får du då alltid fälla det? Det beror på… Innan du påbörjar projektet med trädfällning är det viktigt att kontrollera med Västerås kommun om det behövs tillstånd.

Marklov – Vid vissa förändringar

Marklov är motsvarigheten för bygglov – men när ändringar ska ske på den mark som ägs. Enligt Västerås Stads webbplats behöver ansökan om marklov skickas in om marknivån kommer att höjas/sänkas med minst 0,5 meter. Det kan eventuellt även krävas vid omfattande trädfällning eller vid plantering av skog.

Detaljplanerat område i Västerås eller inte

Den största skillnaden är om träden ska fällas inom detaljplanerat område eller inte. Inom detaljplanerat område är det fler regler som reglerar vad som får byggas och rivas. Men även utanför detaljplanerat område kan krav på marklov uppstå. Detta om fällning av träd förväntas ske inom ett område som är avsett för olika slags bebyggelse.

Trädfällning i Västerås – vad gäller?

 • Detaljplan och områdesbestämmelser är avgörande
  Det är reglerna i detaljplanen samt områdesbestämmelserna som avgör om marklov behöver sökas vid trädfällning i Västerås. Om det i dessa framgår att ansökan måste ske behöver detta alltså ske innan trädet fälls. Om fällning sker utan att det finns godkänt marklov kan böter utfärdas.
 • Strandskydd
  Även strandskyddet kan påverka om trädet får fällas eller inte. Enklaste sättet att se om området är inom strandskyddat område eller inte är att kontakta en Bygglots hos Västerås Stad.

Så kontrollerar du och ansöker om marklov

 • Kontakta Västerås Stad – en Bygglots
  Börja alltid med att kontakta en Bygglots. Dessa kan svara på allmänna frågor kring det område där du vill genomföra trädfällning. De kan kontrollera vilka tillstånd som krävs.
 • Skicka in ansökan
  Ansökan sker enklast direkt via webbplatsen. Logga in med E-legitimation och genomför en digital ansökan. Det är även möjligt att ladda ner en blankett som därefter fylls i och skickas in via posten. En fördel med den digitala ansökan är att det tydligt framgår att all viktig information är bifogad.
 • Vänta in besked innan arbete påbörjas
  Oavsett om det är bygglov eller marklov är det viktigt att vänta in svar från kommunen innan arbetet genomförs. Det är alltså omöjligt att söka om marklov i efterhand – på träd som redan är fällda. I detta fall kan extra avgifter behöva betalas.