Genom att välja ett billigt elavtal kan du spara pengar

Det går inte att komma ifrån att elen fyller en viktig funktion i den moderna livsstilen. Elektriciteten ser till att strömsätta din bostad såväl som landets företag och hela vårt digitala leverne kretsar kring den. Med tanke på hur viktig elen är kan det vara lätt hänt att bortse från kostnaden för den. Men genom att välja ett billigt elavtal kan du spara en hel del pengar under loppet av ett år.

4 positiva effekter av att välja ett billigt elavtal som du bör känna till

Du bör överväga att teckna ett billigt elavtal av följande skäl:

 • Minska dina månatliga utgifter. Det kanske allra mest uppenbara skälet att välja ett billigare alternativ är för att minska den månatliga kostnaden för el. För många hushåll är nämligen el och uppvärmning en av de allra största utgiftsposterna i budgeten. Så genom att välja ett billigare alternativ kan du ofta spara en hel del pengar på lite sikt. De pengar som du sparar kan du sedan använda till andra saker eller lägga på ditt sparande.
 • Effektivisera hushållets ekonomi. Genom att teckna ett billigt elavtal kan du alltså minska dina månatliga utgifter och på så vis styra upp hela budgeten som sådan. Men i samma veva kan du även se till att effektivisera hushållets ekonomi lite grann. För när ditt hushåll lägger mindre pengar på elen får ni istället mer pengar över till att investera på andra saker.
 • Främja konkurrensen på marknaden. När du som konsument aktivt söker efter billigare alternativ bidrar du till att främja konkurrensen på marknaden. Det är nämligen viktigt att det finns en viss konkurrens mellan de olika aktörerna på elmarknaden. På så vis tvingas de olika elbolagen att leverera el till ett lägre pris samtidigt som de måste finjustera sina tjänster. Dessutom ökar sannolikheten för att de erbjuder sina kunder rabatter som ett incitament för att använda dem som leverantör.
 • Öka energieffektiviteten. Genom att välja ett billigare alternativ kan du även se till att minska din elförbrukning överlag. Dessa bägge åtgärder brukar nämligen gå hand i hand. Därför kan beslutet att se över priset på elavtalet även leda till en ökad energieffektivisering.

Därför fluktuerar ditt elpris idag timme för timme

Därför fluktuerar ditt elpris idag timme för timme

På elmarknaden är priserna på el långt ifrån huggna i sten. Istället fluktuerar de väldigt mycket, ibland ganska kraftigt, från dag till dag och även under en och samma dag. För den genomsnittlige konsumenten kan dessa prissvängningar framstå som oförutsägbara och märkliga. Men i själva verket påverkas Sveriges elpris idag av flera olika faktorer som faktiskt är ganska logiska. Läs vidare så berättar vi mer!

4 faktorer som gör att ditt elpris idag fluktuerar varje timme

Dessa är de faktorer som gör att ditt elpris idag fluktuerar timme för timme:

 • Ökad eller minskad efterfrågan. Detta är ett av de främsta skälen till att elpriset är så pass rörligt och föränderligt som det är. Priserna går främst upp och ner under dagen på grund av att efterfrågan ökar respektive minskar. Efterfrågan på el är nämligen inte konstant utan varierar såväl under en och samma dag som på olika dagar i veckan.
 • Förändrade väderförhållanden. En annan viktig faktor som påverkar ditt elpris idag är vädret. Väderförhållandena spelar nämligen en viktig roll i de dagliga svängningarna i elpriserna. En varm sommardag ökar användningen av luftkonditionering och detta leder till att efterfrågan skjuter i höjden och resulterar i ett högre elpris. Samma sak gäller även på kalla vinterdagar då vi svenskar istället använder elen för att värma upp våra bostäder.
 • Ökad förbrukning under vissa tider på dygnet. Elpriserna fluktuerar även under dagen utifrån de toppar och dalar i elförbrukningen som uppstår. Topparna utgörs främst av de timmar på dygnet då våra företag är i full drift och de flesta av oss är vakna och aktiva. Detta gäller framför allt mitt på morgonen och sent på eftermiddagen. Under dessa tider är efterfrågan på el som högst och därmed återspeglas denna höga efterfrågan i de högre elpriserna.
 • Oförutsedda driftstopp. Ibland kan vi läsa i nyheterna om oförutsedda driftstopp och andra oplanerade händelser kopplade till elproduktionen. När till exempel ett kärnkraftverk plötsligt tvingas stoppa en reaktor kan detta leda till stora fluktuationer i elpriset. Detta beror på att tillgången på el då plötsligt minskar drastiskt under tiden som driftstoppet pågår.

Vad innebär elbolag med bra villkor?

När man ska teckna ett avtal med ett elbolag ser många att det ska finnas bra villkor. Men vad innebär egentligen elbolag med bra villkor? Vad som är viktigt kan givetvis skilja sig från person till person – vissa kollar enbart på priset medan andra tycker att det är viktigt med kort uppsägningstid och bra kundservice.

Elbolag med bra villkor – så kan det se ut

Så hur kan då ett elbolag med bra villkor se ut? Något som många verka tycka är viktigt är att avtalet ska vara enkelt att teckna och det förslagsvis direkt på nätet. Många elbolag erbjuder detta och man kan snabbt och enkelt fylla i sina uppgifter direkt på hemsidan.

Ett exempel på vilken typ av uppgifter från efterfrågas följer nedan:

 • Avtalslängd (för fast pris)
 • Elursprung
 • Hur man vill betala, t ex faktura eller autogiro
 • Personliga uppgifter så som namn, personnummer, adress osv.

Uppsägningstid

En annan sak som för många avgör om det är ett elbolag med bra villkor eller inte är hur det ser ut med uppsägningstiden. Här kan det variera och många gillar tanken på ett kort uppsägningstid, för att snabbt och smidigt kunna byta till ett annat elbolag om man inte känner sig helt nöjd. Hos en del kan uppsägningstiden vara flera månader, vilket såklart inte ger den flexibiliteten.

Betalningsmöjligheter

Ett elbolag med bra villkor erbjuder också bra betalningsmöjligheter. I exemplet ovan kan man se att det finns elbolag som erbjuder betalning på flera sätt – där vissa föredrar att få en pappersfaktura i brevlådan en gång i månaden, medan andra föredrar autogiro. Hos många kan man även välja att få fakturan på mailen eller som e-faktura – vilket kan vara bra för att spara in på papper.

Kundtjänst

En annan viktig faktor för många, som kanske egentligen inte har med villkor att göra, är att det finns en lättillgänglig och bra kundtjänst hos det elbolag man väljer. Det innebär för den sakens skull inte att man ska kunna ringa mitt i natten men kanske att det finns en chatt för snabb kontakt, ett telefonnummer att ringa och faktiskt få svar eller att man kan få svar på ett mail inom en rimlig tid.

Sist men inte minst – det viktigaste när man letar ett elbolag är såklart att läsa igenom villkoren ordentligt innan man tecknar ett avtal.