Därför fluktuerar ditt elpris idag timme för timme

På elmarknaden är priserna på el långt ifrån huggna i sten. Istället fluktuerar de väldigt mycket, ibland ganska kraftigt, från dag till dag och även under en och samma dag. För den genomsnittlige konsumenten kan dessa prissvängningar framstå som oförutsägbara och märkliga. Men i själva verket påverkas Sveriges elpris idag av flera olika faktorer som faktiskt är ganska logiska. Läs vidare så berättar vi mer!

4 faktorer som gör att ditt elpris idag fluktuerar varje timme

Dessa är de faktorer som gör att ditt elpris idag fluktuerar timme för timme:

  • Ökad eller minskad efterfrågan. Detta är ett av de främsta skälen till att elpriset är så pass rörligt och föränderligt som det är. Priserna går främst upp och ner under dagen på grund av att efterfrågan ökar respektive minskar. Efterfrågan på el är nämligen inte konstant utan varierar såväl under en och samma dag som på olika dagar i veckan.
  • Förändrade väderförhållanden. En annan viktig faktor som påverkar ditt elpris idag är vädret. Väderförhållandena spelar nämligen en viktig roll i de dagliga svängningarna i elpriserna. En varm sommardag ökar användningen av luftkonditionering och detta leder till att efterfrågan skjuter i höjden och resulterar i ett högre elpris. Samma sak gäller även på kalla vinterdagar då vi svenskar istället använder elen för att värma upp våra bostäder.
  • Ökad förbrukning under vissa tider på dygnet. Elpriserna fluktuerar även under dagen utifrån de toppar och dalar i elförbrukningen som uppstår. Topparna utgörs främst av de timmar på dygnet då våra företag är i full drift och de flesta av oss är vakna och aktiva. Detta gäller framför allt mitt på morgonen och sent på eftermiddagen. Under dessa tider är efterfrågan på el som högst och därmed återspeglas denna höga efterfrågan i de högre elpriserna.
  • Oförutsedda driftstopp. Ibland kan vi läsa i nyheterna om oförutsedda driftstopp och andra oplanerade händelser kopplade till elproduktionen. När till exempel ett kärnkraftverk plötsligt tvingas stoppa en reaktor kan detta leda till stora fluktuationer i elpriset. Detta beror på att tillgången på el då plötsligt minskar drastiskt under tiden som driftstoppet pågår.