Viktigt att regelbundet utföra OVK som BRF i Stockholm

Bostadsrättsföreningar (BRF:er) i Sverige har ett juridiskt ansvar att se till så att obligatoriska ventilationskontroller (OVK:er) utförs regelbundet enligt ett visst intervall. Genom att boka en inspektör kan man se till att utföra sin plikt med OVK som BRF i Stockholm. Nedan berättar vi varför det är viktigt att man som bostadsrättsförening väljer att göra detta.

4 skäl att boka inspektör till OVK som BRF i Stockholm

När det kommer till de olika anledningarna som finns att boka en inspektör till OVK som BRF i Stockholm vill vi framför allt nämna dessa anledningar:

  • Det är ett lagkrav att göra detta. Det främsta skälet till att ni som bostadsrättsförening vill säkerställa att en obligatorisk ventilationskontroll regelbundet utförs i föreningens byggnader är för att det är ett lagkrav. Anledningen till att dessa kontroller behöver göras är för att man ska kunna säkerställa att luftkvaliteten i fastigheterna är adekvat. I samma veva säkerställer besiktningsmannen även att själva ventilationssystemet fungerar väl.
  • För att kunna ta itu med brister. Om inspektören skulle upptäcka några brister i samband med inspektionen är det upp till er som bostadsrättsförening att vidta nödvändiga åtgärder. Mindre fel kan man ibland se lite mellan fingrarna med, men när det kommer till större brister behöver dessa alltid åtgärdas. Faktum är att fastigheten kan underkännas i samband med besiktningen om sådana stora brister förekommer.
  • För att främja medlemmarnas hälsa. Som vi redan har nämnt är det främsta syftet med att utföra dessa kontroller att försäkra sig om att inomhusluften är av god kvalitet. Därmed ligger det även i föreningens intresse att göra detta utifrån att man vill främja de olika medlemmarnas hälsa. Det kan nämligen vara hälsovådligt att bo eller arbeta i en byggnad där inomhusluften inte håller en adekvat kvalitet.
  • Värdet på föreningens lägenheter kan öka. Sist men inte minst vill vi även nämna att det kan vara en värdeskapande åtgärd att utföra OVK som BRF i Stockholm. För värdet på de olika lägenheterna i föreningen kan nämligen öka till följd av en sådan besiktning. Detta då marknadens aktörer kan känna sig trygga med att fastigheten underhålls väl.