Därför gör du bäst i att boka taktvätt

Därför gör du bäst i att boka taktvätt

Att hålla taket rent och väl underhållet är viktigt för att förlänga dess livslängd och skydda fastigheten från uppkomsten av skador. Även om det kan vara frestande att ta itu med taktvätt på egen hand finns det flera risker och nackdelar med att göra detta arbete själv. I den här artikeln går vi igenom riskerna med att försöka tvätta taket själv och fördelarna med att boka taktvätt och låta proffs hantera arbetet.

5 skäl att boka taktvätt och överlåta arbetet till proffsen

Dessa är några av de främsta skälen till att boka taktvätt av proffs på takrengöring!

 • Risk för personskador. Att arbeta på taket innebär en ökad risk för fallolyckor och personskador, särskilt om du inte är van vid att arbeta på höjder eller saknar säkerhetsutrustning. Professionella taktvättare är utbildade och erfarna i att arbeta på höjder och använder lämplig säkerhetsutrustning för att minimera riskerna.
 • Potentiella skador på taket. Att tvätta taket själv kan leda till skador på taket om du inte har rätt kunskap och verktyg. För kraftig rengöring eller användning av felaktiga rengöringsprodukter kan skada takmaterial och försvaga takets struktur. Professionella taktvättare har den erfarenhet och expertis som krävs för att utföra jobbet skonsamt och effektivt.
 • Otillräcklig rengöring. Om du inte har erfarenhet av taktvätt är det lätt att missa fläckar eller inte rengöra taket tillräckligt noggrant. Detta kan leda till att skadliga organismer, som alger och lavar, fortsätter att växa och skadar taket. Ett företag som specialiserar sig på att tvätta och vårda tak ser till så att hela taket rengörs ordentligt och att inga områden förbises.
 • Tids- och energikrävande. Att tvätta taket själv kan vara en tidskrävande och ansträngande uppgift. Detta gäller särskilt om du inte är van vid att arbeta på höjder eller med tung utrustning. Professionella taktvättare kan utföra jobbet snabbare och mer effektivt. Därmed kan du spara både tid och energi genom att boka taktvätt och överlåta detta arbete till proffsen.
 • Ingen garanti för kvalitetsarbete. När du tvättar taket själv finns det ingen garanti för att jobbet utförs korrekt eller att eventuella problem hanteras på lämpligt sätt. Genom att anlita proffs på taktvättar får du en garanti för att jobbet utförs korrekt och att eventuella problem hanteras snabbt och effektivt.

Exempel på tjänster från en glasmästare i Stockholm

Exempel på tjänster från en glasmästare i Stockholm

Att det är en glasmästare som måste kontaktas om en glasruta krossas är kanske en självklarhet för dom flesta – men yrkesgruppen kan även hjälpa till med mycket annat. Flera inom den här hantverkargruppen i Stockholm erbjuder till exempel försäljning av en rad olika produkter, så som väggar, räcken och vindskydd. Läs mer om vilka tjänster som finns att hitta i denna text.

Olika tjänster från glasmästare i Stockholm

Nedan följer ett exempel på tjänster som finns att hitta hos en större glasmästare i Stockholm.

Reparationer av fönsterglas

Om ett fönster går sönder eller behöver repareras av andra orsaker är det en glasmästare som ska kontaktas. Det gäller alltifrån skyltfönster till fönster i privata bostäder som gått i kras – kanske till följd av en olycka eller ett inbrott.

Reparationer kan även utföras på gamla fönster – kanske original på ett väldigt gammalt hus, som skulle tappa lite av sin charm om helt nya fönster skulle sättas in.

Jour

Ibland är det brådskande att få ett fönsterglas reparerat – till exempel om en butik fått en ruta krossad. För att slippa oönskade besökare kan en glasmästare med jour kontaktas, som då kan komma ut snabbt och åtgärda problemet.

Även privatpersoner kan ha nytta av jourtjänsten – kanske främst under årets kalla årstider. Om ett fönster har gått sönder sipprar värmen ut snabbt och det är såklart fördelaktigt att få problemet åtgärdat så snart som möjligt.

Försäljning av produkter

Flera av dom glasmästare i Stockholm som finns erbjuder mer än att bara laga och sätta in fönsterrutor. Många har till exempel ganska stora produktutbud, med alltifrån inredningslösningar till altanräcken.

Ett av företagen erbjuder bland annat följande:

 • Inglasningar för uterum
 • Industri- och glasväggar
 • Glasräcken för trappor
 • Vindskydd
 • Kökslösningar – så som stänkskydd
 • Badrumslösningar – så som duschväggar

Glas har många bra egenskaper – inte minst att det har en lång hållbarhet samtidigt som det kräver minimalt med underhåll. Att välja en vägg av glas i stället för en ”vanlig” vägg ger en känsla av rymd och dessutom är det både modernt och snyggt.

Många glasmästare kan ta fram skräddarsydda lösningar efter kundens önskemål så om du har en bra idé till hemmet eller kanske till kontoret är det bara att börja ringa runt.

Totalrenovering av olika rum – moment och tidsåtgång

En totalrenovering innebär i princip att man renoverar ett rum från golv till tak och det finns framför allt två olika rum i en bostad där man ofta gör på detta sätt – kök och badrum. Att vara utan både kök och badrum under tiden som renoveringen pågår kan såklart vara besvärligt och inför ett sådant projekt kan det vara skönt att veta ungefär hur lång tid det kan komma att ta. Nedan följer några exempel.

Totalrenovering av kök

Ett rum där en totalrenovering ofta är aktuell är i ett kök. Även om man egentligen bara är ute efter att byta till exempel stommar och luckor är risken stor att man även behöver göra något åt både golv och väggar efter att man rivit ut det gamla köket. Det kan såklart också vara så att man verkligen önskar ett helt nytt kök, från golv till tak och kanske med ny planlösning, och då är det verkligen en totalrenovering som är aktuell.

Ett sådant projekt innefattar många olika moment – att riva ut det gamla, att fixa ytskikt så som väggar, att montera stommar samt att installera vatten och el. I ett klassiskt lägenhetskök, som ofta är av mindre storlek, får man räkna med att en sådan renovering tar minst två veckor. I en villa av normalstor storlek tar det ca 20 dagar men det beror förstås helt på hur stort köket är och hur omfattande renoveringen kommer att bli.

Badrum/WC

Badrum och WC är inte samma sak – skillnaden är att i ett badrum finns fasta golvbrunnar till exempelvis dusch eller bad och i en WC finns toalett och handfat. En WC är alltså i regel betydligt mindre och en totalrenovering där är vaken lika omfattande eller tidskrävande. Enligt exemplet tar det ungefär 10 dagar medan ett badrum kan ta så mycket som 21 dagar eller mer.

Även momenten skiljer sig eftersom det finns speciella krav på våtrum – vilket en wc i regel inte är. Två saker som behövs i ett badrum, men inte i en WC är:

 • Fuktspärr
 • Tätskikt

Oavsett totalrenovering av badrum eller wc är några av momenten lika – det gamla ska rivas och nya yt-, och eventuellt tätskikt ska på. Därefter kan det tillkomma installationer med både vatten och el och sist men inte minst ska inredningen monteras. Observera att alla exempel med tidsåtgång är beräknade med att hantverkare gör allt jobb.

Då ska du ansöka om bygglov

Oavsett om du vill gör en utbyggnad eller ändra fasadbeklädnad inom huset ligger inom ett område med detaljplan är det viktigt med ett bygglov innan du påbörjar arbetet. Det finns många olika ändringar som kräver att du måste ansöka om bygglov. Det krävs till exempel om du ska göra:

 • en ny- eller tillbyggnad, inklusive till exempel en carport
 • flytta en byggnad, men glöm ej att också ansöka om rivningslov
 • vissa inre eller yttre ändringar av en byggnad
 • ändra en byggnad till exempel till en lokal för hantverk
 • flytta eller inrätta vissa anläggningar såsom bland annat upplag och murar.

Det finns även undantag från bygglovsplikten. Om du till exempel ska bygga ett attefallshus på din tomt behöver du inte ansöka om bygglov. Däremot behöver du göra en anmälan till byggnadsnämnden och invänta besked innan du kan påbörja arbetet. Det kan också vara så att du får ett tidsbegränsat bygglov. För att få ett närmare besked om du behöver göra en sådan ansökan kan du kontakta byggnadsnämnden i kommunen där fastigheten finns. Det går ofta snabbt att få en fingervisning om vad som krävs. Vid ansökan om bygglov gäller samtidigt en hel del villkor på handlingar som skall skickas in för att nå beslut om projektet.

Så går det till när du ska ansöka om bygglov

Att ansöka om bygglov kanske känns snårigt men så behöver det inte vara. Vägen från en ansökan om bygglov till slutförandet påverkas dock av dels vad du vill bygga eller ändra och dels hur stort projektet är. I många kommuner kan du göra din ansökan via en e-tjänst. Du kan också i de flesta fall följa ditt ärende online. Du bör som nämnts ovan, börja med att kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att se om du överhuvudtaget behöver ansöka om bygglov för det du tänkt. Du skickar sedan in de uppgifter och handlingar som krävs för att din ansökan om bygglov ska kunna hanteras.

Efter en första granskning så prövar nämnden din ansökan för att sedan ta ett beslut. Du får sedan ett startbesked förutsatt att det inte krävs något tekniskt samråd. Det kan också krävas att ansökan måste skickas på remiss eller att nämnden måste inhämta synpunkter får exempelvis grannar. Om du får ett avslag på din ansökan om bygglov har du möjlighet att överklaga beslutet.

Vad du ska tänka på vid köp av trappräcke

Ett trappräcke i eller utanför ditt hem är så mycket mer än en detalj eller för vissa ett nödvändigt ont. Utan det är så mycket mer. Detta oavsett vart det placeras, till exempel i trappan mellan två våningsplan eller nerför en slänt i din trädgård. För det kan givetvis finnas både inomhus såväl som utomhus. Fördelarna med ett vackert trappräcke är flera:

 • ger ditt hus ett lyft
 • kan förändra husets utseende
 • gör hemmet säkert

Främst handlar kanske ett trappräcke om att det kan förhindra att någon ramlar ner från trappan. Du ska därför tänka på att köpa ett räcke i rätt höjd. Det ska vara minst 0,9 meter om det avser räcke på ett trapplan. Om våningshöjden (från golv till tak) är mer än 3 meter ska räcket vara minst 1,1 meter.

Inför köp av trappräcke

Innan du ska köpa ett trappräcke behöver du ta vissa saker i beaktande. Främst handlar det om du ska använda räcket utom- eller inomhus eftersom väder och vind har en stor inverkan.

Inomhus

En sak du kan tänka på om du ska använda trappräcket inomhus är hur tåligt det måste vara. Du kanske till exempel har barn eller vet att någon kommer att rycka i räcket eller på annat sätt belasta det hårdare än normalt. Då bör du välja ett räcke i ett slittåligt material som till exempel smide. För övrigt kan du välja det material, färg och design som passar din smak. Du kan till exempel välja detaljer i annat material som till exempel trä eller läder.

Utomhus

Om du ska ha trappräcket utomhus bör du välja ett material som tål det väder som vi har i Sverige. Om du till exempel väljer ett i obehandlat trä kan det snabbt bli svagt då hållbarheten är betydligt sämre än andra material. Ett räcke i smide har lång hållbarhet, hög kvalité, är stadiga och är nästintill underhållsfria.

Oavsett om du ska ha ett trappräcke för inomhus eller utomhus kan du själv påverka utformningen. Du kan alltså få en helt unik och exklusiv design på ditt räcke.

Därför är professionell golvslipning i Båstad ett måste

Under årens lopp har otaliga hemmafixare försökt slipa sina golv själva. Det är tyvärr ovanligt att resultatet blir lika bra som dessa önskat. Sällan väljer dessa personer att försöka sig på en andra slipning efter sitt första misslyckande. Så du kan spara en hel del tid och möda på att redan från början ta hjälp av proffs när du är i behov av golvslipning i Båstad.

Det är fullt förståeligt att du kanske har en begränsad budget, inte minst om det är din allra första egna bostad. Och om så är fallet försöker du förstås att spara pengar på alla de sätt som du kan. Detta är väldigt logiskt, men tyvärr är just golvslipning ett av de svåraste arbetena att utföra själv på ett vettigt sätt. Därför är det också ett av de som kommer spara dig allra minst pengar.

Så när du väljer mellan att själv slipa dina golv eller att anlita ett proffs på golvslipning i Båstad, bör du försöka se på saken ur ett objektivt perspektiv. För det är trots allt en väldigt svår uppgift som du har framför dig och sannolikheten är överhängande stor att du riskerar att ta dig vatten över huvudet. I regel är det en bättre idé att du istället försöker utföra andra arbeten i hemmet på egen hand. Några exempel på sådana är att måla eller tapetsera. Men att slipa golv är en helt annan femma.

Professionell golvslipning i Båstad bättre än att du gör det själv

Av följande anledningar är det bättre att ta hjälp av proffs med golvslipning i Båstad än att själv utföra arbetet:

 • Det kommer inte att bli lika bra när du själv utför arbetet som när du anlitar proffs på golvslipning.
 • Golvet kommer inte att hålla sig fint lika länge om du själv slipar golvet istället för att anlita professionella yrkesmän.
 • Du kommer att ödsla betydligt mer tid på arbetet än vad det tar en fackman att utföra det.
 • De pengar du sparar på att själva utföra en golvslipning i Båstad jämfört med att anlita någon är minimal. Detta gäller särskilt när du väger in faktorer såsom kostnad för utrustning och material.

Bygglovsritningar – det här gäller

Dags att bygga altan? Eller planerar du till och med för nybyggnation? Bygglov krävs för många olika renoverings- och byggnadsåtgärder. I regel handlar det om tillbyggnader eller renoveringar som på något sätt förändrar utseendet av fasaden och tillhörande hus. Även vissa plank och staket kan kräva bygglov. Men vad behöver du ta med dig till kommunen när du ansöker om bygglov? Bygglovs-ritningar är obligatoriska att uppvisa i samband med förfrågan om bygglov. Dessa ska alltid vara fackmannamässigt utförda.

Förutom att bygglovs-ritningar ska visa byggnadens utformning på ett tydligt sätt ska de även visa utseende samt placering. Det kan handla om:

 • Planritningar
 • Fasadritningar
 • Sektionsritningar
 • Situationsplan

Ett tips när du ska ansöka om bygglov är att ta hjälp av ett företag som utför just bygglovs-ritningar. Du behöver då endast visa upp några enkla skisser samt beskriva vad projektet handlar om. Ett företag som arbetar med bygglovs-ritningar består vanligtvis av såväl arkitekter som byggnadsingenjörer. De analyserar i sin tur dina förutsättningar och tar fram en plan för vad som gäller i just ditt fall. Det är en smart investering att ta hjälp från början så att du slipper riskera avslag för bygglov samt att betala kostnaden flera gånger om. Vad ett bygglov kostar beror helt och hållet på vilken typ av projekt det rör sig om. Det finns en uppsjö faktorer som kan ha en direkt effekt på slutpriset. Vidare bör man i ett tidigt skede gör lla ändringar för att inte behöv lägga tid på att göra om befintliga planer. Se information på bygglovskonsulter.com.

Vilka typer av bygglovs-ritningar behöver jag uppvisa?

Det krävs i regel fyra typer av bygglovsritningar som du ska uppvisa för kommunen. Dessa är situationsplan ritad på en nybyggnadskarta i skalan 1:400 eller 1:500, planritningar i skala 1:100, fasadritningar i skala 1:100 samt sektionsritning i skala 1:100. I situationsplan ritad på nybyggnadskartan ingår såväl nya som befintliga byggnader, avstånd till tomtgränser samt mått som gör att man kan fastställa vart husets placering ska finnas.

Planritningar ska redovisas i millimetrar och byggnadsarean måste vara enkel att beräkna. I planritningen ska det även finnas med ett förslag på möblering. På fasadritningarna ska saker som materialval, kulör samt befintliga samt nya marklinjer (och förhållandet mellan dessa) finnas med. Här anges även väderstreck.

För dig som vill slippa ta itu med alla de olika bygglovs-ritningarna på egen hand, finns många bra företag som hjälper dig göra rätt från början.

Fasadrenovering och viktig rådgivning

Aktivi kan byggprocesser och tillhandahåller tjänster inom alla led från upphandling, avtalsutformning och själva byggprocessen. Aktivi erbjuder fasadrenovering, takrenovering och fönsterbyten med diverse tilläggstjänster som renovering av bruksfogar, putsning av fasad, tilläggsisolering, målning och tvättning av fasad samt lösningar och renoveringar vid eventuella problem med balkongplattor och loftgångar. Även relining och stambyte ingår i tjänsteutbudet. Aktivi är en heltäckande byggentreprenör med kompetens inom samtliga områden.

Det kan vara bra att känna till att man som fastighetsägare inte får smycka ut eller förändra fastigheten helt enligt eget önskemål. Bygglov måste utfärdas även för mindre typer av förändringsarbeten och där ingår fasadrenovering. Bygglov för detta utdelas av Stadsbyggnadskontoret.

Några anledningar till att fasaden behöver renoveras kan vara

 • Sprickor, det börjar bli sprickor i fasaden
 • Estetiskt, kanske har kvarteret genomgått förändringar
 • Renovering av övriga delar i fastigheten

Att utföra en fasadrenovering är ingen billig process men det är ingen utgift utan en investering. Den höjer värdet på din fastighet och förlänger livstiden på fastigheten. Som nämnts ovan kan sprickbildning vara en utlösande faktor till varför fasaden behöver renoveras. Dels ur ett estetiskt perspektiv då fasaden ger ett trist och eftersatt intryck, dels ur säkerhetssynpunkt. Det är oerhört viktigt att sprickorna inte blir större och att tunga och stora bitar murbruk och cement riskerar att ramla ner på förbipasserande på gatan under.

Fastighetsägare renoverar byggnadens fasad

En annan anledning kan vara att området i sig har genomgått förändringar och att man som fastighetsägare vill hänga med på tåget och ge den egna fastigheten ett ansiktslyft i samma veva. Aktivi hjälper till och ger råd och förslag för att förbättra fastigheten.

Oavsett som det gäller en större eller mindre renovering av fasaden eller att den behöver tvättas så är Aktivi där och hjälper till i hela skeendet. Då vi erbjuder helhetslösningar inom byggsektorn är en fasadrenovering bra att ta i samband med en renovering av exempelvis taket när byggställningar och annat redan är på plats och på så sätt bespara hyresgästerna flera olika omgångar av renovering och jobb, lika bra då att ta allt på samma gång. Aktivi är en heltäckande byggentreprenör med kompetens inom samtliga områden.

Ta hand om ditt tak

Taket har som uppgift att skydda ditt hus från väder och vind. Taket ska alltså skydda huset från regn, snö, is och så vidare. I Sverige är de vanligaste taktäckningarna takpannor, papp eller plåt. Det är bra att inspektera ditt tak regelbundet så att du kan undvika onödiga och dyra skador. Om du ändå fått det, så kan det vara läge att anlita en takläggare Huddinge för att åtgärda det.

Underhåll och kontrollera ditt tak

Det spelar ingen roll vad det är för tak du har, så är det bra att regelbundet kontrollera och underhålla det. Det för att se om det är läge för takläggning Huddinge eller inte. Genom att underhålla ditt tak så kan du förlänga livslängden en hel del. Gör det till en rutin att varje år inspektera ditt tak, gärna under våren. En hel del saker kan du åtgärda själv. Om det är så att det närmar sig ett takbyte, så är det en god idé att göra det i tid, genom att anlita duktiga takläggare i Huddinge. Vänta inte för länge med att byta ditt tak.

Håll ditt tak rent

Hur du sköter om ditt tak påverkar hur taket mår och hur länge det håller. Det är mycket viktigt att hålla taket rent. Du kan göra det genom att alltid plocka bort kvistar, löv och mossa. Du kan använda dig av en vanlig kvast för att sopa bort dessa saker på taket. Se bara till att hålla dig säker uppe på taket, använd gärna säkerhetssele. Du kan också spola av taket med en vanlig vattenslang. Algtvätt är även det bra att använda på taket för att få bort mossa och alger samt att det även impregnerar taket. Om du inte vill gå upp på taket på egen hand, så kan du anlita takläggare i Huddinge för taktvätt så väl som takläggning. Genom att du ser till att besikta och rengöra ditt tak minst en gång om året så har du bra koll och kan tidigt se varningstecken om det är fukt eller skador.

Håll dig säker uppe på taket

Om du väljer att kontrollera eller rengöra taket på egen hand, så är det viktigt att tänka på din säkerhet. Det är ju en stor fallrisk att vara uppe på ett tak. Du kan med fördel använda dig av sele och säkerhetslina. Fäst dig i en punkt som är tillräcklig stark, som till exempel skorstenen. Byt ut säkerhetsutrustningen efter ett par år.

Bygga hus via totalentreprenad

Hus via totalentreprenad brukar även kallas för nyckelfärdiga hus. Det betyder att du beställer ett hus som har ett enda kontrakt och som är helt inflyttningsklart när det kontraktet är uppfyllt.

Att köpa hus via totalentreprenad är säkert eftersom det inte är massor av aktörer iblandande. Företaget som ansvarar för totalentreprenaden tar hand om allt som har med färdigställande av huset att göra. Här kommer ett exempel på hur det ofta går till att köpa ett hus via totalentreprenad.

Hus via totalentreprenad är smidigt och enkelt

Du har förmodligen redan hittat en tomt så det första steget blir att bestämma dig för vilket typ av hus som passar på din tomt. Företag som säljer hus via totalentreprenad erbjuder ofta huskataloger där du i lugn och ro kan se vilka olika hus som finns att välja mellan. Vissa erbjuder även tjänster online där du kan skapa ditt drömhus. Innan du väljer husmodell så måste du veta vilka typer av bestämmelser som gäller för just din mark, vad för du göra för typ av byggnationer när det gäller storlek etc? Många kommuner vill ah en nybyggnadskarta när du ansöker om bygglov. När du vet vilket typ av hus du vill ha är det dags att beställa huset och anpassa det efter just dina behov. Du får förmodligen en personlig kontaktperson som hjälper dig med alla detaljer. Hus via totalentreprenad innebär ofta att man har en och samma kontaktperson för dig som kund – något som förenklar oerhört i den stora processen av husbygge.

När du fått en offert för vad bygget kommer kosta är det dags att fixa finansiering ofta behöver du låna pengar av banken innan du kan köra igång med att bygga hus via totalentreprenad. Sedan är det dags att ansöka om bygglov hos kommunen. Fördelen med hus via totalentreprenad är att de ofta kan hjälpa dig med pappersarbetet samt information kring just din bygglovsansökan. När bygglovet är godkänt så gör man ofta de sista beställningarna när det gäller interiören i ditt nya hus sedan är det dags för den definitiva tidsplanen för själva bygget. Som du märker är det enkelt och smidigt att beställa hus via totalentreprenad, kontakta företag för offerter redan idag.