Då ska du ansöka om bygglov

Oavsett om du vill gör en utbyggnad eller ändra fasadbeklädnad inom huset ligger inom ett område med detaljplan är det viktigt med ett bygglov innan du påbörjar arbetet. Det finns många olika ändringar som kräver att du måste ansöka om bygglov. Det krävs till exempel om du ska göra:

  • en ny- eller tillbyggnad, inklusive till exempel en carport
  • flytta en byggnad, men glöm ej att också ansöka om rivningslov
  • vissa inre eller yttre ändringar av en byggnad
  • ändra en byggnad till exempel till en lokal för hantverk
  • flytta eller inrätta vissa anläggningar såsom bland annat upplag och murar.

Det finns även undantag från bygglovsplikten. Om du till exempel ska bygga ett attefallshus på din tomt behöver du inte ansöka om bygglov. Däremot behöver du göra en anmälan till byggnadsnämnden och invänta besked innan du kan påbörja arbetet. Det kan också vara så att du får ett tidsbegränsat bygglov. För att få ett närmare besked om du behöver göra en sådan ansökan kan du kontakta byggnadsnämnden i kommunen där fastigheten finns. Det går ofta snabbt att få en fingervisning om vad som krävs. Vid ansökan om bygglov gäller samtidigt en hel del villkor på handlingar som skall skickas in för att nå beslut om projektet.

Så går det till när du ska ansöka om bygglov

Att ansöka om bygglov kanske känns snårigt men så behöver det inte vara. Vägen från en ansökan om bygglov till slutförandet påverkas dock av dels vad du vill bygga eller ändra och dels hur stort projektet är. I många kommuner kan du göra din ansökan via en e-tjänst. Du kan också i de flesta fall följa ditt ärende online. Du bör som nämnts ovan, börja med att kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att se om du överhuvudtaget behöver ansöka om bygglov för det du tänkt. Du skickar sedan in de uppgifter och handlingar som krävs för att din ansökan om bygglov ska kunna hanteras.

Efter en första granskning så prövar nämnden din ansökan för att sedan ta ett beslut. Du får sedan ett startbesked förutsatt att det inte krävs något tekniskt samråd. Det kan också krävas att ansökan måste skickas på remiss eller att nämnden måste inhämta synpunkter får exempelvis grannar. Om du får ett avslag på din ansökan om bygglov har du möjlighet att överklaga beslutet.