Stambyte, hur ofta, när och varför?

5 frågor om stambyte, hur ofta, finns alternativ, varför och dess påverkan…

Stambyte hur ofta?

Stambyte behöver ske när stammarna är så dåligt skick att det är hög risk för läckage och skador. Detta avgörs av en videoinspektion som kan utföras med några års mellanrum. Ibland nämns att bytet behöver ske efter 30 till 60 år amen det är inte något exakt att förhålla sig till. Allt handlar om hur mycket stammarna utsätts för slitage och påverkan. Stambyte, hur ofta? Det beror på…

Är stamrenovering ett alternativ?

Både ja och nej. Stamrenovering sker för att renovera samt bibehålla kvalitén på stammarna. Det kan ske för att minska risken för större skador och för att renovera enstaka skador. Detta i likhet med att en bil kan renoveras löpande. Men det kommer alltid till en punkt då stambyte behöver ske. Det är helt enkelt inte möjligt att renovera längre för att bibehålla kvalitén.

Hur påverkas de som bor i fastigheten?

Vid ett stambyte är det vanligaste att personerna kan bo kvar i sina lägenheter. Men det kommer att bli med stora begränsningar gällande tillgång till vatten och avlopp. Badrum kan exempelvis helt rivas ut vilket innebär att dusch och toalett inte är tillgängliga i badrummet. Istället får de boende gå till provisoriska baracker. Dessutom behöver de boende stå ut med det höga ljud som uppstår när hantverkare arbetar med stammarna. Detta inte minst de första dagarna då bilning (borrning i betong) sker vilket skapar mycket högt ljud.

Hur påverkar stambytet månadskostnaden?

Det vanligaste är att ett stambyte resulterar i högre månadskostnad. Regeln är att en hyresvärd bara får höja hyran om det sker en höjning av standarden. Eftersom badrummet rivs ut inför en stamrust sker generellt en höjning av standarden när nya badrummet installeras. Genom att göra det snyggare och/eller mer funktionellt kan alltså hyran höjas.

Är det en bostadsrätt bestämmer föreningen själv vilken månadskostnad som ska betalas. Detta utifrån att denna behöver täcka föreningens totala kostnader.

Hur sker informationsflöde till de boende?

Inför att ett stambyte sker brukar det finnas informationsmöten där de boende kan ställa sina frågor till entreprenören. Vanliga frågor som då kommer upp är:

  • ”Stambyte, hur ofta kommer det att ske?”
  • ”Kan jag bo kvar under tiden eller betalar ni annat boende?”
  • ”Hur länge kommer det hålla på?”

Utöver informationsmötet brukar det även vara en person som de boende kan vända sig till vid ytterligare frågor. Stambyte, hur ofta, när och varför? För ett tydligt svar krävs inspektion. Kontakta företag som arbetar med detta för att få en videoinspektion av rören.