Fastighetsboxar möjliggör tryggare postutdelning

Inom något decennium eller så kan det faktiskt vara slut med postutdelning till brevinkast i vårt land. Det finns nämligen flera problem med de klassiska brevinkasten som är monterade på lägenhetsdörrar runtom i landet. De fastighetsboxar som nu i allt högre grad är på tapeten möjliggör en tryggare postutdelning. Läs vidare så ska vi förklara varför vi hävdar att dessa boxar utan tvekan är framtidens boendesituationer. Forum för fastighetsboxar är Postnords avdelning för fastighetsboxar.

Vad är fastighetsboxar?

Fastighetsboxar är centrala boxar som monteras i flerfamiljshus och har flera enskilda postfack. Varje innehavare av en lägenhet i fastigheten får ett alldeles eget fack i boxen. Där kan lägenhetsinnehavaren hämta sin post och även mindre paket. Dessa boxar har funnits under en längre tid i bland annat USA men först på sistone blivit frekvent förekommande i Sverige.

Därför är dessa boxar helt överlägsna brevinkast

Varför anser vi då att dessa boxar är helt överlägsna brevinkast, kanske du undrar? Svaret på denna fråga kan delas upp i flera aspekter:

  • De gör brevinkasten helt överflödiga. Genom att installera boxar för postutdelning i flerfamiljshus kan fastighetsägaren göra de olika brevinkasten helt överflödiga. För när postutdelningen sker till en centralt monterad enhet behöver inte varje enskild lägenhet ha ett brevinkast. Detta öppnar upp flera möjligheter för fastighetsägaren, såsom att installera säkerhetsdörrar istället för de gamla vanliga, tråkiga lägenhetsdörrarna. För dig som bor i lägenheten medför en sådan lösning minskat matos, ljud och annat från trapphuset.
  • Fastighetsboxar möjliggör en tryggare postutdelning. Säkerheten är en viktig aspekt när det kommer till postutdelningen. Du vill ju trots allt inte att någon obehörig person kan komma över din post och läsa denna! De boxar som vi här pratar om gör det möjligt att erbjuda en betydligt tryggare postutdelning. Detta då inkasten i de olika postfacken i en sådan här box är betydligt smalare än vad som är fallet med ett brevinkast.
  • De gör det möjligt att ta emot mindre paket. Utöver att kunna ta emot vanlig post i form av brev och reklam erbjuder boxarna en ny möjlighet. Du kan nämligen ta emot mindre paket i ditt postfack i boxen. Detta är som bekant inte möjligt att göra i ett brevinkast.