GUIDE: Montering av solceller i Timrå

Funderar du på att montera solceller på taket? Via Timrå kommuns hemsida finns en hel del nyttig information. Dessutom kan inspiration och hjälp hittas hos återförsäljare av solceller.

På kommunens hemsida anges att intresset för solceller i Timrå ökar kraftigt inom området. Orsakerna anges främst vara att tekniken är billig att det är en ekonomiskt försvarbar investering samtidigt som flera statliga stöd gör att priset blir lägre. Men innan de köps in och monteras bör planering ske.

Solkartan visar sol som ditt tak får

E-tjänsten ”Solkartan” hittas enklast via länk i artikeln ”Nyfiken på solceller?”. En interaktiv karta som visar vilken mängd sol som når ditt tak. Att ha tillräckligt med soltimmar är grunden för att för att nå ekonomisk hållbarhet i installationen. Denna karta kan användas av alla som bor i Västernorrland och är alltså inte något unikt för enbart Timrå. Målet med kartan är att främja användandet av solceller hos både privatpersoner och företag. Med kartan går det att se antal soltimmar och därmed beräkna hur mycket el som kan produceras samt kostnadsbesparing.

  • Kontrollera soltimmar
  • Beräkna förtjänst
  • Beräkna återbetalningstiden på anläggningen

Frågor om solkarta alternativt solceller

Vid allmänna frågor kring Solkartan eller solceller kan Energi- och klimatrådgivare kontaktas. En person som finns inom Timrå kommun. Att kontakta rådgivaren är gratis och en hjälp på vägen för att välja rätt solceller – eller för att få svar på andra frågor inom ämnet.

Offert på solceller i Timrå

Efter att ha kontrollerat soltimmar och räknat på kostnadsbesparingen kan flera företag i Timrå kontaktas för offert. Att be om offert handlar inte enbart om att få ett kostnadsförslag utan även om att få råd på vägen. För att företagen ska kunna göra en ordentlig offert behöver de se projektet på plats och kan då även komma med förslag om anläggning och montering. Kontrollera alltid företagen via Råd & Röns Svarta Lista, att de har F-skatt samt om de har goda referenser. På detta sätt undviks de företag med dåligt rykte. Generellt är det en trygghet att anlita företag som funnits länge inom branschen och är anslutna till någon branschorganisation.

Statliga bidrag

Det finns investeringsstöd att få för installation av solceller. Dessutom kan ROT-avdraget användas för att subventionera arbetskostnaden. De företag som säljer och installerar solceller är väl insatta i vad som krävs i dessa ansökningar och kan generellt hjälpa till hela vägen.