Fastighetsskötare i Stockholm – Arbete med ansvar

Att vara fastighetsskötare innebär att man är ansvarig för att sköta om fastigheter på ett mer praktiskt sätt. Det är ett stort och viktigt ansvar, som innebär att man på daglig basis ska se till att hålla fastigheten i bra skick. Detta arbete är betydelsefullt, dels för att inte fastigheternas skick ska försämras och dels för att inte människor ska komma till skada, eller drabbas av olägenheter, till följd av misskötsel av fastigheter. Exempel på sådana förhållanden kan till exempel vara att hyresgästen inte kan duscha på grund av stopp i avloppet som hyresgästen själv inte kan avhjälpa och som potentiellt kan leda till fukt- eller vattenskador i fastigheten. Andra exempel är problem med ventilationen, vilket kan göra att matos leds in i intilliggande lägenheter eller andra VVS-relaterade problem som exempelvis att kranvattnet inte är drickbart eller liknande. Det kan dock även vara mindre vardagliga åtgärder som till exempel funktionskontroller av lås och larm samt tillsyner av olika utrymmen till de lite större insatserna, som då också kan kräva kontakt med andra aktörer.

Fastighetsskötarens ansvar och uppdrag

Varje bostadsrättsförening, hyresvärd eller organisation väljer själva vad som ska ingå i fastighetsskötarens uppdrag och ansvar. I rollen som fastighetsskötare kan man få arbeta med olika saker som utföra reparationer och felavhjälpande underhållsåtgärder, åtgärda de felanmälningar som kommit från hyresgästerna, arbeta med planerat underhåll och förebyggande åtgärder samt yttre skötsel och skötsel av fastighetens allmänna utrymmen. Fastigheten ska även hålla år efter år och kunna stå emot vädrets makter som exempelvis vind, kyla, snö och is, och även kunna fortsätta se bra ut på insidan. Om inte fastigheten hålls i ett gott skick på både in- och utsidan så innebär det i förlängningen att hyresvärden inte kommer att kunna hyra ut sina fastigheter, vilket resulterat i att denne går miste om hyresintäkter.

Om flera fastighetsskötare ansvarar för samma fastigheter kan de ha ansvar för olika områden av skötseln. Om man är intresserad av att arbeta som fastighetsskötare bör man vara praktiskt lagd och ha kompetens inom de reparationer och typer av underhåll som förekommer inom fastigheter. Att vara social och serviceinriktad samt inneha körkort för minst personbil, är också kvalifikationer som en fastighetsskötare bör ha.

Som fastighetsskötare är man ansiktet utåt för den fastighetsförvaltare man arbetar för och dina kunder litar helt på dig för säkerhet i många avseenden. Välj därför din arbetsgivare med omsorg och företag som du vet levererar hög standard av tjänster. EMJ Service med sin långa erfarenhet av fastighetsdrift vet vad som krävs för att fastighetsskötare ska kunna utföra ett så bra arbete som möjligt.