Den mest inbjudande delen av fastigheten

Ett snyggt trapphus är både inbjudande och praktiskt. Det fungerar som ett första intryck för fastigheten, vilket är särskilt viktigt för kontor där man är beroende av att göra ett bra intryck på potentiella klienter eller kunder. Men det är också enormt viktigt för bostadsfastigheter under visningar för att se till att byggnaden är attraktiv och håller, eller till och med ökar i värde. Det måste vara rent och snyggt, och väl planerat, så att det fungerar väl både för daglig användning och för eventuella situationer där byggnaden måste utrymmas.

Vad gäller för ett trapphus?

Ett trapphus är dock inte bara en ingång och ett inbjudande utrymme för kunder och boende, det är också en viktig del av en fastighet eftersom det också fungerar som en väg för att utrymma byggnad, och för brandförsvar att ta sig in när det behövs. Därför finns det vissa regler som ska följas.

Trapphuset måste hållas fritt från prylar och stök, vilket betyder att det inte ska fungera som förvaring för till exempel cyklar eller barnvagnar. Trapphuset ska också hållas fritt från potentiella brandfaror, som flyttlådor, gamla tidningar och liknande. Det bör finnas en utrymningsplan som underlättar om en brand eller någon annan akut situation skulle inträffa. Detta behöver dock inte betyda att trapphuset inte kan se snyggt ut, det kan fortfarande inredas så att det ser snyggt ut samtidigt som det är praktiskt och funktionellt.

Du kan hitta mer information på flera olika ställen

Om du behöver mer information om vad som gäller för ett trapphus, oavsett om du hyr eller bor i en egen fastighet, finns det flera olika ställen du kan vända dig till för att hitta vad du behöver. Nätet har mycket relevant information, och det är lätt att hitta med en snabb sökning så att du slipper undra om du gör rätt eller inte. Du kan också vända dig till en förvaltare så att du kan delegera ansvaret till någon som har expertis och erfarenhet inom området, så att allt garanterat fungerar så smidigt som möjligt utan att du behöver anstränga dig särskilt mycket.

Bäste fastighetsförvaltare för jobbet

Att förvalta en fastighet och att hålla koll på allting som skall göras är lite av en utmaning även för den som köpt in fastighetssystem och utbildat sig i alla delar av arbetet. Äger man ett flertal fastigheter står man inför än större utmaningar, för att inte tala om situationen för den som har fastigheter i olika länder.

Det finns dock många sätt att hantera det hela på ett smidigt och effektivt sätt. Att använda sig av rätt fastighetssystem och att kunna samköra alla arkiv och register, är någonting som i mångt och mycket skulle kunna ses som en grundförutsättning för att man skall lyckas med det man föresatt sig. Om man därtill kan anlita personal som tar hand om de administrativa delarna har man lyckats bra med att få det hela att fungera utan allt för mycket belastning på en enda person.

Vissa företag erbjuder tjänster som handlar om just fastighetsförvaltning. Äger man endast ett eller kanske två olika hus, är det ofta lika bra att ta hand om det hela på egen hand eller att anställa en kontorist som bemästrar problemen. Skulle det dock röra sig om större bestånd kan det vara värt kostnaden att ta in proffs som administrerar och driver allt som rör fastigheterna och hyreskontrakten. Att välja en fastighetsskötare med lång erfarenhet och stort kunnande får man när man väljer EMJ Service.

Avtal med utomstående leverantörer

Oavsett var man har sina fastigheter och vad för villkor man ställt upp, finns det åtaganden man inte kan komma ifrån. Detta innebär att man kan vara tvungen att stå för trappstädning och renhållning i allmänna utrymmen. Därtill skall man också hjälpa till och ta hand om problem som kan uppstå i lägenheterna man hyr ut. Genom avtal med bra reparatörer och städfirmor kan man få det hela att rulla automatiskt och utan att man behöver administrera varje detalj. Detta minskar arbetsbördan avsevärt och underlättar för alla inblandade.

Se till att din fastighetsförvaltning utförs rätt

Som fastighetsägare är fastighetsförvaltning något man aldrig kommer ifrån. Oavsett vilken typ av fastighet man äger så krävs det en viss skötsel och ett visst underhåll av såväl byggnader som resten av fastigheten. Har man bara en fastighet så kanske man sköter det mesta av fastighetsförvaltningen själv, men har man lite fler fastigheter brukar det löna sig att anlita en fastighetsförvaltare. Riktigt stora fastighetsägare brukar ofta hålla sig med en egen fastighetsförvaltningsavdelning. En fastighetsförvaltare är således ett företag som jobbar med just fastighetsförvaltning åt en eller flera fastighetsägare.

Anlita en fastighetsförvaltare

Att anlita en fastighetsförvaltare innebär många fördelar. Visst innebär det en kostnad att anlita en fastighetsförvaltare, men fördelen är att man då slipper lägga ner tid på fastighetens skötsel och underhåll, och istället lägga den tiden på annat, till exempel den ekonomiska förvaltningen av fastigheterna. Men det är inte bara tidssparande att anlita en extern fastighetsförvaltare. Det finns nämligen en annan fördel också. Det är nämligen så att de företag som tillhandahåller fastighetsförvaltningstjänster har den kompetens som krävs, ett exempel är EMJ Service som har de resurser som behövs och de håller sig dessutom uppdaterade på nyheter och lagförändringar inom fastighetsbranschen. De har helt enkelt den erfarenhet, den kunskap, den personal och de resurser som krävs för att kunna underhålla och sköta fastigheter på ett bra sätt.

Välja fastighetsförvaltare

Som ni ser så finns det många fördelar med att outsourca fastighetsförvaltningen och anlita en extern fastighetsförvaltare som utför det som krävs för att underhålla och sköta om fastigheterna. Men hur väljer man då rätt fastighetsförvaltare? Det viktigaste är kanske att börja med att fundera på vilka tjänster man behöver köpa in och vad man vill att fastighetsförvaltaren ska utföra för sysslor. Därefter kan man börja kolla runt bland fastighetsförvaltare och se vilka som finns att välja bland i den region där man har sina fastigheter. Det är alltid smart att välja fastighetsförvaltare som har nischat in sig på den typ av fastigheter man själv har, liksom att kolla med vänner, kollegor, eller i branschforum för att på tips på vilka de har anlitat för sin fastighetsförvaltning.