Silikonfog – Var, när och varför?

Silikon är en ”multiprodukt” med en rad olika funktioner. Inom byggnationer används silikonfog för att täta och skapa vattenfasta fogar. Detta både inomhus och utomhus.

Våtrummet
Silikon används i de allra flesta badrum eftersom det är ett så effektivt material för att skapa täta fogar. Fogen används bland annat i hål där skruvar sedan sätts för att sätta upp hyllor och krokar. Det används även vid handfat och i duschutrymmet.

Köket
Även i köket är dess funktion att skapa täta fogar. Det används bland annat kring diskhon så att inte väta tar sig ner i konstruktionen. Ofta ligger en rand av silikon i skarven mellan diskbänk och vägg.

Utomhus
Fördelen med att använda materialet vid utomhusbyggnationer är dess töjbarhet. Om byggnationen förväntas röra sig under vinter/sommar är det viktigt att det skapas flexibilitet vid exempelvis frostsättningar. Silikonet kan därmed användas för att dämpa de spänningar som annars kan uppstå. Samtidigt som det håller täta fogar så att inte väta tränger in.

Tips på vägen

Rent och fettfritt
Innan applicering är det viktigt att underlaget torkas rent från smuts och fett. Framförallt är det fett som kan innebära att silikonet inte fäster ordentligt. I vissa fall kan medel behöva användas för att få bort den feta ytan som kan skapas vid större mängd fett. I detta fall kan exempelvis aceton användas.

Fylla upp helt
Det är viktigt att fogarna och skarvarna fyllt upp helt och hållet av silikonfog. Enklast appliceras det med en spruta och därefter kan man ha en plastspackel eller använda fingret för att se till att inte några små luftbubblor skapats. Fogpinne kan även användas vilken trycker in fogen i skarven på ett tydligt sätt. När fogen är fylld kan resterande silikon tas bort med en plastskrapa.

Undvik ”silikonfritt”
Det finns medel som löser upp silikon och som därmed är mycket effektiva att använda om man vill få bort en gammal fog. I detta fall fyller den sitt syfte. Men om man tar bort gamla fogen med dessa medel är risken att medlet sitter kvar i fogen när det nya appliceras. Därmed är risken att även det nya materialet inte fäster ordentligt eller lossar efter ett tag.

Välj även alltid rätt silikon utifrån vad som ska fogas. Vid tveksamhet – fråga en bygghandlare.