Behandla ditt tak med vax – Hur? Varför? När?

Får taket ofta mossa och växter som skapar vattenansamlingar som i sin tur riskerar skador på taket? Behandla ditt tak med vax och skapa goda förutsättningar för att problemet inte ska återkomma. Här beskrivs hur dessa takbehandlingar sker, när de passar och varför de är fördelaktiga.

Hur fungerar det?

Första steget – oavsett takbehandling – är rengöring och att eventuella renoveringar genomförs. Kortfattat sker följande steg:

 • Rengöring – Med högtryckstvätt spolas mossa, svamp, frön, sporer och annat bort
 • Renovering – En inspektion sker av taket och eventuell renovering genomförs
 • Målning – Taket sprutmålas med en färg som skapar ett effektiv skydd
 • Behandling – Företaget målar taket igen. Denna gång med en vaxblandad färg. Detta förutsätter att företaget som anlitats för att behandla ditt tak använder just denna metod. Det finns nämligen flera olika metoder och det är viktigt att som kund vara införstådd med vilket metod som man betalar för.

Varför behandla ditt tak med vax?

Alla företag som genomför takbehandling rengör och målar. Det som skiljer dem åt är primärt vilken behandling som sker. Att använda vax har vissa konkreta fördelar. Ett företag som använder denna metod nämner exempelvis:

 • Vattenavvisande – I och med att vaxet skapar en stark vattenavvisande funktion minimeras risken att vattnet ligger kvar på taket.
 • Självrengörande – Med vax skapas en självrengörande funktion som inte finns på vanliga pannor.
 • Diffusionöppen – Begreppet innebär att vaxet andas och därmed inte stänger inne fukt.

När bör takbehandling ske?

Rengöring och behandling med vax kan ske av två skäl:

 • Estetiskt
  Mossa, smuts annat som fastnar på taket kan förstöra dess fina utseende. Genom att du rengör taket och väljer att behandla ditt tak med vax blir det renare, finare och hålls fräscht längre.
 • Vid funktionsfel
  Är det så mycket växtlighet på taket att vattenansamlingar skapas? Detta exempelvis genom att mossa växer och stoppar upp, samt absorberar, fukten. I dessa fall är risken betydligt större att fuktskador uppkommer. Oavsett lutning och material på taket bör målet alltid vara att vattnet aldrig stannar kvar på samma ställe. Om detta sker bör åtgärd sättas in.

Vilket behov finns?

Det kan vara svårt att som fastighetsägare veta när, och i vilken omfattning, som renoveringar och behandlingar bör ske av taket. Den som känner sig osäker kan därför kontakta ett takrenoveringsföretag och låta dem ge förslag och offert på det arbete som de anser vara bäst.