Hide a lite

Att välja ledbelysning är vanligt både när det gäller heminredning och belysning för industrimiljö. Fördelarna har visat sig många och tillförlitliga, samtidigt som energiåtgången är betydligt mindre än hos andra ljuskällor. Som alltid är kvalitet någonting värt att prioritera när man väljer belysning. Det finns en start korrelation mellan kvalitet, pris och hur länge en ljuskälla varar. Företag som jobbar med ledlampor erbjuder därför i allmänhet lampor från kvalitetsmärken. Ett av dessa är Hide A Lite som blivit vida omnämnda för sina belysningslösningar.

Oavsett vad för belysning man är ute efter, kan man hitta ledarmaturer som är väl anpassade för syftet. Just Hide A Lite tillhandahåller både takarmaturer, väggarmaturer infällda spottar, lampor och annat som rör ledbelysning. Via länken ovan finns naturligtvis också all kringutrustning som kan visa sig viktig vid installation. Däribland kablar, nätdelar, reflektorer och armaturer.

Modern belysning

I den nya och moderna inredningsstilen har infällda spottar fått en viktig position. Allt fler väljer att jobba med flera mindre ljuspunkter istället för att satsa på stora och dekorativa lampor. På detta sätt kan man enkelt anpassa belysningen efter situation och har stor frihet att påverka känslan i rummet. Då ledbelysningen vanligtvis är fullt dimbar, kan man med enkelhet bygga avgränsningar i en öppen planlösning vilket blivit ett signum för skandinavisk inredningsstil. Här har ledbelysning i allmänhet en viktig funktion.

Några saker som kan vara bra att tänka på när man skall installera ledbelysning är att man har rätt dimension på de ledningar som avses användas. Vidare bör man tänka på att dessa dioder är polaritetsberoende. Det innebär att man kan skada ljuspunkterna om man kopplar samman dessa på fel sätt. Vissa av de konstantströmsdioder som finns att införskaffa skall även seriekopplas från + till – vilket inte alltid känns logiskt. Om man känner sig osäker bör man alltid rådgöra med en elektriker för att det skall bli rätt och för att man inte skall riskera någonting. El skall alltid dras av behörig elektriker för att man inte skall dra på sig några onödiga incidenter som kan äventyra bostad eller välmående.